Cevaplar

2014-02-26T18:30:16+02:00

ONAYLANMIŞ CEVAP

×
Uzmanlar tarafından teker teker incelenmiş onaylı cevaplar, doğru ve güvenilir bilgileri içermektedir. Eodev içerisinde moderatörler tarafından kontrol edilmiş milyonlarca kaliteli cevap vardır ancak onaylanmış cevaplar mükemmel ötesidir.
İskendername, divan edebiyatında Ahmedi tarafından kaleme alınmış Büyük İskender'in yaşamını, serüvenlerini anlatan mesnevilerin genel adıdır.

Özellikleri

- İlk örnekleri Fars edebiyatında görülmüştür.
- Dinsel, ahlaksal ve öğretici bir mesnevidir.
- İskenderin hayatının yanı sıra
din, tasavvuf, ahlak, felsefe, tarih, coğrafya, tıp vb. konularda da bilgi vermektedir.
- Klasik edebiyat içerisinde "Ayine-i İskender" olarak bilinir.
- Nazım şeklinde yazılmıştır.
- Bilim tarihi ve Felsefe tarihi açısından önemli bir yer tutar.

3 5 3