Cevaplar

2013-01-27T10:24:16+02:00

http://www.ingilizce.tk/?page=cumle-cevir.asp&m=translate&id=73760&from=t&to=e

 

 

yardım edebildiysem ne mutlu bana beğenirsen en iyi olarak işaretleyip teşekkür etmen yeterli...

2 5 2
En İyi Cevap!
2013-01-27T10:30:38+02:00
SELAMLAŞMAHello /helo/ Merhaba 
Hi /hay/ Merhaba 
Welcome /velkam/ Hoşgeldin(iz) 
Good morning /gud mornin/ Günaydın 
Good afternoon /gud eftırnuun/ Tünaydın 
Good evening /gud ivning/ İyi akşamlar 
Good night /gud nayt/ İyi geceler 
Have a nice day. /hev e nays dey/ İyi günler 
Have a good holiday. /hev e gud holidey/ İyi tatiller 
Have a nice weekend /hev e nays vikend/ İyi haftasonları 
Have a nice weekend /hev e nays vikend/ İyi haftasonları 
How are you? /haw ar yu/ Nasılsınız? 
Fine, thanks. And you? /fand thenks, end yu/ İyiyim teşekkürler, ya siz? 

See you later /si yu leytır/ Sonra görüşürüz. 
See you tomorrow /si yu tımarrov/ Yarın görüşürüz. 
Good bye /gud bay/ Hoşcakal (güle güle) 
Bye /bay/ Hoşcakal (güle güle) 


Introducing / Tanıtma 
My name is Züleyha. /may neym iz Züleyha./ Benim adım Züleyha. 
What is your name? /vat iz yor neym/ Sizin adın (sizin adınız) nedir? 
I am Mehmet. /ay em Mehmet./ Ben Mehmet. 
This is Fatma. /dis iz Fatma/ Bu Fatma. 
This is my friend.. /his iz may firend./ Bu benim arkadaşım. 
Nice to meet you. /nays tu mit yu/ Sizinle tanışmak güzel. 
Pleased to meet you. /plizd tu mit yu/ Sizinle tanıştğıma memnun oldum. 
Introduce yourself. /introdyus yorself/ Kendi tanıt. 
I want to introduce myself. /ay want tu introdyus mayself/ Kendimi tanıtmak istiyorum. 
I am from Turkey. /ay em from Törki/ Ben Türkiye'liyim 
Where are you from? /ver ar yu from/ Nerelisin(iz)? 


Helping / Yardımlaşma 
Help me, please. /help mi pliz/ Lütfen bana yardım edin 
Help! /help/ İmdat 
I need help. /ay nid help/ Yardıma ihtiyacım var. 
I need your help. /ay nid yor help./ Senin yardımına ihtiyacım var. 
I can help you. /ay ken help yu./ Sana (size) yardım edebilirim. 
Can I help you? /ken ay help yu/ Size yardım edebilir miyim? 
Can you help me? /ken yu help mi/ Bana yardım edebilir misin(iz)? 
Do you need help? /du yu nid help/ Yardıma ihtiyacınız var mı? 
How can I help you? /hov ken ay help yu/ Size nasıl yardım edebilirim? General Expressions / Genel İfadeler 
Welcome to Turkey /velkam tu törki/ Türkiye'ye hoş geldiniz 
I understand (I see) /ay understend/, /ay si/ Anlıyorum. 
I don't understand. /ay dont andırstend/ Anlamıyorum. 
I know /ay nov/ biliyorum 
I don't know /ay don nov/ bilmiyorum 
I want /ay vant/ istiyorum 
I don't want /ay don vant/ istemiyorum 
I am lost /ay em lost/ kayboldum 
Where am I? /ver em ay/ neredeyim? 
Where is bank? /ver iz benk/ Banka nerede? 
Hurry up /hari up/ acele et 
I am late. (we are late.) /ay em leyt/, /we ar leyt/ geç kaldım, geç kaldık 
I am hungry. /ay em hangri) Karnım aç. 
I am thirsty. /ay em thörsti/ susuzum 
That's ok. /deds okey/ tamam 
All right. /ol rayt/ pekala, tamam 
It is very important. /it iz veri importınt/ çok önemli 


Shopping / Alışveriş 
Customer /kastımır/ müşteri 
Salesman /seylısmın/ Satıcı 
How much is this? /hov maç iz dis/ Bunun fiyatı nedir? 
How much are they? /hov maç ar dey/ Onların fiyatı nedir? 
How much does it cost? /hov maç doz it kost/ Kaça mal olur? Tutarı nedir? 
I am just looking. /ay em cast lukin/ Sadece bakıyorum. 
I want a blue shirt. /ay vant e blu şört/ Mavi bir gömlek istiyorum. 
I want a different color. /ay vant e diffırınt kalır/ Farklı bir renk istiyorum. 
It is very expensive. /it iz veri ekspensiv/ Çok pahalı 
It is very cheap. /it iz veri çiip/ Çok ucuz. 
Have you got smaller one? /hev yu gat smolır/ Daha küçüğü sizde var mı? 
Have you got bigger one? /hev yu gat bigır/ Daha büyüğü sizde var mı? 
It is too tight. /it iz tu tayt/ Çok fazla dar 
It is too loose. /it iz tu luuz/ Çok fazla geniş 


Asking the address / Adres sorma 
Excuse me, Can I ask you an address? /ekskyuz mi, ken ay ask yu en ıdres/ Afedersiniz, size bir adres sorabilir miyim? 
I want to go to this address. /ay vant tu go tu dis ıdres/ Bu adrese gitmek istiyorum. 
I want to go to bus station. /ay vant tu go tu bas steyşın/ Otogara gitmek istiyorum. 
I want to go to train station. /ay vant tu go tu treyn steyşın/ Tren garına gitmek istiyorum. 
Where is the bus station? /ver iz dı bas steyşın/ Otogar nerede? 
Where is the bus stop? /ver iz dı bas stop/ Otobüs durağı nerede 
Where is the toilet? /ver iz de toylıt/ Tuvalet nerede? 
This is my hotel address. /dis iz may hotel ıdres/ Bu benim otel adresim 
It is very near. /it iz veri niyr/ Çok yakın. 
It is very far. /it iz veri far/ Çok uzak. 
Go straight ahead /go streyt ehed/ Dosdoğru git. 
Turn right. /törn rayt/ Sağa dön 
Turn left /törn left/ Sola dön. 
How can I go there? /hav ken ay go der/ Oraya nasıl gidebilirim? 
You can go there by bus. /yu ken go der bay bas/ Oraya otobüsle gidebilirsiniz.     

1 5 1