Cevaplar

  • Eodev Kullanıcısı
2013-01-27T11:27:44+02:00
 
Sanayi İnkılabı’nın sanayileşemeyen ülkeler ve Osmanlı Devleti üzerindeki etkileri neler olmuştur?

Sanayi İnkılabı’nın Osmanlı Devleti’ne Etkileri

·         Avrupa devletlerinin sömürgecilik yarışını hız­landırmaları Osmanlı Devleti’ni olumsuz etkiledi. Çünkü zaten daha önce verilen kapitülasyonlar yü­zünden devletin, ekonomik yönden Avrupalılarla rekabet edecek gücü yoktu. ·         Osmanlı Devleti’ni olumsuz yönde etkiledi. ·         Dış ticaret dengesi bozuldu. İthalat çoğaldı, ihracat azaldı. ·          Osmanlı ülkesi 19. yüzyılın ortalarından itibaren Avrupa mallarının istilasına uğradı. Avrupalı devletlerinin açık pazarı haline geldi. ·         Dışarıdan bol ve ucuz sanayi ürünü mal geldi. (Ancak bu maliyeyi büsbütün kötü duruma soktu.) ·         Ucuz Avrupa malları karşısında küçük atölyeler ,el tezgahları rekabet edemeyerek kapanmaya başlaması sonucu işsizlik arttı. ·         Lonca örgütü zayıflayarak ortadan kalktı. ·         İşsiz kalanların sayısındaki artış ülkeyi sosyal yönden ; ekonomik alandaki zayıflama ise , devletin siyasi açıdan çöküşünün hızlanmasına neden oldu.
0
2013-01-27T11:29:22+02:00

Sanayi İnkılabı,buhar gücünün bulunması,bu gücün üretimde kullanılmaya başlanması sonucunda ortaya çıkan üretimin basit el aletleri ile pahalıya ve yavaş yapılması uygulamasının terk edilmesi,üretimin fabrikalarda hızlı ve ucuza gerçekleştirilmesi ndan şikayetçi olmaya başlamışlardır.

0