Cevaplar

  • Eodev Kullanıcısı
2013-01-27T14:05:20+02:00

.İstanbul'un işgali mustafa kemal'in haklılığını ortaya çıkardı.kaçabilen bir çok mebus, aydın komutan ve gazeteci anadolu'ya geçti.
2-11 Nisan 1920'de padişah resmen meclisi kapattı. meşrutiyet bitti.
3.T.B.M.M.'nin açılması için ortam oluştu.

 

2 3 2
  • Eodev Kullanıcısı
2013-01-27T14:18:03+02:00


Meclis-i Mebusan’da Misakımilli kararlarının kabul edildiğini öğrenen İtilaf Devletleri kararları geri alınması için Meclis-i Mebusan’a baskı yaptılar. Meclis-i Mebusan’ı basarak milletvekillerinin bir bölümünü tutuklayıp Malta Adası’na sürdüler. Mecli-i Mebusan’ın tüm baskılara rağmen kararları geri almaması üzerine 16 Mart 1920’de İstanbul’u resmen işgal ettiler. Padişah Vahdettin, 11 Nisan 1920’de Meclis-i Mebusan’ı bir daha açılmamak üzere kapattı.

- Misakımilli kararlarının Meclis-i Mebusan’da kabul edilmesinin yol açtığı en önemli sonuç İtilaf Devletlerinin İstanbul’u resmen işgal etmeleridir.
- İtilaf Devletlerinin Meclis-i Mebusan’ı basmaları ve bazı milletvekillerini tutuklamaları ulusal iradeyi yok etmeye yönelik bir girişimdir.
- İstanbul’un resmen işgal edilmesi, Mustafa Kemal’in Amasya Protokolünde de yer almasını sağladığı “Meclis-i Mebusan Anadolu’da toplanmalıdır.” Politikasını doğrularken onun ileri görüşlülüğü de bir kez daha kanıtlanmış oldu. İstanbul’un resmen işgal edilmesi Mustafa Kemal’e Anadolu’ya geçerken hedeflediği ulusal egemenliğe dayanan yeni bir meclis açmasının haklı zeminini de oluşturmuştur.

2 3 2