Cevaplar

  • Eodev Kullanıcısı
2013-01-27T15:52:06+02:00

Kendi ailenizi ingilizce olarak tanıtmak için
İngilizce aileni tanıtmak için aşağıdaki cümlerlerden faydalanabilirsiniz.

- I have got a brother and a sister.
Bir erkek kardeşim ve kız kardeşim var.

- I haven’t got any sister.
Hiç kız kardeşim yok

- My sister is seven years old and she has got long hair. She is short and thin.
Kız kardeşim 7 yaşında ve uzun saçları var. O kısa boylu ve incedir.

- My brother is nine years old and he has got short hair. He is tall and fat.
Erkek kardeşim 9 yaşındadır ve kısa saçlıdır. Uzun boylu ve şişmandır.

- My father is 48 years old and he is retired .My mother is 45 years old and she is a housewife.
Babam 48 yaşında ve emeklidir. Annem kırkbeş yaşında ve ev hanımıdır.

- My father and my mother are my parents.
Babam ve Annem ebeveynlerimdir.

- We are the core family 
Biz çekirdek bir aileyiz demek

- Kız kardeşini tarif etmek için 
My sister's name is Gamze. She is tall and slim. She has got a green eyes and black hair. She is ten years old. She is a student. She likes listening to music.She doesn't like playing football. 

Kız kardeşimin adı Gamze. O uzun ve ince yapılı, yeşil gözlere ve siyah saçlara sahip. 10 yaşında ve öğrencidir. Kız kardeşim müzik dinlemeyi sever ama futbol oynamayı sevmez.

Babanı da buna benzer tanıtabilirsin mesela 
Babanın işini söylemek için My father is a .......(buraya iş  yazılıcak :)

0
  • Eodev Kullanıcısı
2013-01-27T15:58:16+02:00

Aile Tanıtma Ödevi Örnekleri:

My name is Abdulkadir Şahin. I was born in Çorum, in 1987 . I went from Çorum Albayrak primary school and graduated from Çorum Atatürk highschool.I passed the Univeristy exam and I'm still studying at Erzurum Narman Vocational Highschool. I am twenty one years old. I have one sister. Her name is Elif. She was born in Çorum, in 1992 .She is at the Çorum Atatürk Highschool.
My mother’s name is Ayşe. She was born in Çorum, in 1970 . She has got three sisters and three brothers. She isn’t working. She is a housewife. My father’s name is Ayhan. He was born in Çorum, in 1961 . He has got three sisters. My father was a trades man. My father died in 1996.
Ablam...

Ablam Çiğdem Kocaman 22 Nisan 1985 tarihinde İzmir Karşıyaka' da doğdu.Kardeşler arasında en büyüğümüz ablamdır.ilköğretim Öğrenimini İzmir/Piyale Paşa İlköğretim okulunda tamamladı.Ailece Trabzon'a yerleşince ortaokulu Yunusemre Anadolu Lisesi'nde ,liseyi ise Tevfik Serdar Anadolu Lisesi'sende okudu.Daha sonra hosteslik sınavlarına girerek THY'da hostes oldu.Hostes olduktan sonra nişanlandı ve Ankara'ya yerleşti.2 Ocak2008 tarihinde de evlendi.

My older sister

My older sister, Cigdem Kocaman, was born in Izmir Karsiyaka on 22nd of April in 1985.she is the eldest one of my siblings. She graduated in Piyale Pasa primary school in Izmir. After we settled down as a family in in Trabzon, she studied in Yunus Emre Anatolian high school as secondary school education and studied in Tevfik Serdar Anatolian lycee as a high school education. She became air hostess , by passing its exams.after becoming air hostess, she got engaged and lived in Ankara. She got married on the 2nd of January in 2008.
Annem...

Annem Hacer Çelik 1 Eylül 1959 tarihinde Trabzon'da doğdu.İlköğrenimini 24 Şubat ilkokulunda, orta öğrenimi Cumhuriyet orta okulunda,liseyi ise Trabzon Lisesi'nde okudu.24 yaşında babamla tanışıp evlenerek İzmir'e yerleşti.Daha sonra ailevi sebeplerden dolayı memleketimiz olan Trabzon'a yerleştik.Yerleştikten sonra annem bir devlet hastahanesinde işe girerek çalışmaya başladı ve halen daha görevini başarıyla devam ettirmekte...

My mother

My mother is Hacer celik. She was born in Trabzon on the 1st of September in 1959. she studied in 24 February school as a primary school education, in Cumhuriyet secondary school as a secondary school education, in Trabzon Lyceum as lyceum education. She lived in Izmir, by getting married, after she met with my father. Then, because of some family problems , we moved to Trabzon being our motherland. After we settled down, my mother started to work in a state hospital and still she is working there with success.

Babam...

2 Mart 1955 tarihinde Amasya/Merzifon da doğdu.İlköğretimi Merzifon/Gazi
İlköğretim okulunda tamamladıktan sonra, Namık Kemal Lisesini bitirdi.Askerliğini Trabzonda yaparken annem ile tanışıp evlenirler.Parlak iş kariyerinde çok farklı alanlarda çalışmıştır.Şuan İstanbul'da kargo ve taşımacılık sektöründe iş hayatını devam ettirmektedir.


My father,

He was born in Amasya/Merzifon on the 2nd of March. After completing his primary education in in Gazi primary school in Merzion, he graduated in Namik Kemal Lyceum. While doing his military service in Trabzon, he met and got married with my mother.he has worked in many different fields on his bright carreer. Now he continues his working life in cargo and carrier sector in Istanbul.


0