Cevaplar

2013-01-27T20:02:05+02:00

Wilson İlkelerinin önemli maddeleri şunlardır:

-Barış antlaşmaları ve diplomasilerde açıklık esas olacak.

-Galip devletler, yenilen devletlerden toprak ve savaş tazminatı almayacak.

-Bütün devletlerin egemenlik ve toprak bütünlüklerini karşılıklı olarak garanti altına alacak bir Milletler Cemiyeti kurulacak

-Ülkelerin silahsızlanmasını sağlayacak yeterli garantiler getirilecek.

-Ülkelerin karasuları dışında kalan denizlerde tam bir serbesti hakim olacak.

-Ekonomik engellemeler mümkün olduğunca kaldırılacak.

-Sömürgelerdeki sorunlar, halkın ve sömürgeci devletlerin çıkarları eşit olarak gözetilerek tam bir tarafsızlıkla halledilecek.

-İşgal edilen Rusya, Fransa, Sırbistan, Karadağ, Romanya toprakları boşaltılacak.

-Polonya ve Belçika bağımsız olacak, Avusturya-Macaristan halklarına muhtariyet altında gelişme imkanları sağlanacak.

-Osmanlı Devleti’nin Türk olan kısımlarındaki egemenliği sağlanacak, Türk olmayan milletlere kendi kendini yönetme hakkı tanınacak, Çanakkale Boğazı milletler arası geçişe açık olacak ve milletler arası kontrol altında tutulacak.

2 4 2
  • Eodev Kullanıcısı
2013-01-27T20:33:33+02:00

-Yenen taraf yenilen traftan savaş tazminatı almayacak.

-Hangi ulusun nufusu çoğunlukta ise o toprak o ulusa verilecek.

 Bu maddele ile azınlıkları güvenini kazanıp demokrasi ayağına azınlıkları her yönden kontrol altına almak amaçlanmıştır......

1 5 1