Cevaplar

  • Eodev Kullanıcısı
2013-01-27T20:11:13+02:00
       

Atomların etrafındaki elektronların hareket yetenekleri, bağlı oldukları atoma göre değişmektedir. Örneğin metal atomlarının en dış yörüngesindeki elektronlar, atomlara oldukça zayıf bir bağ ile bağlıdır. Bu bağ o kadar güçsüzdür ki oda sıcaklığında sahip oldukları ısı enerjisi, bu elektronların atomlardan kopup, atomlar arası boşluklarda düzensiz bir şekilde hareket etmesi için yeterlidir. Neredeyse atomlardan bağımsız gibi duran bu elektronlara, kolaylıkla kendi atomlarından ayrılıp, komşu atomlar etrafında serbestçe hareket edebildikleri için serbest elektronlar adı verilir.

Cam gibi bazı maddelerin atomlarına bağlı olan elektronların ise serbest hareket etme yetenekleri oldukça kısıtlıdır. Sürtünme gibi dışarıdan uygulanan fiziksel kuvvetler, bazı elektronların bağlı oldukları atomdan ayrılıp başka bir maddenin atomlarına bağlanmasını sağlayabilir, fakat elektronlar yeni bağlandıkları maddenin atomları arasında rahatça hareket edemezler.

İletkenler ve Yalıtkanlar

Elektronların yukarıda bahsedilen hareket yeteneği, elektron mobilitesi olarak bilinir ve maddelerin elektrik iletkenliğini (kısaca iletkenlik) belirler. İletkenlik, maddeyi oluşturan atomların cinsine (atom çekirdeğinde bulunan proton sayısı, atomun kimyasal özelliğini yani cinsini belirlemektedir) ve bu atomların birbirlerine nasıl bağlandığına bağlıdır. Elektron mobilitesi yüksek olan (genelde birden fazla serbest elektron barındıran) maddeler iletken olarak adlandırılırken, elektron mobilitesi düşük olan (genelde az sayıda serbest elektron barındıran veya hiç barındırmayan) maddeler de yalıtkan olarak adlandırılır.

Bazı iletken ve yalıtkan madde örnekleri aşağıda verilmiştir:

İletkenler: Gümüş Bakır Altın Alüminyum Demir Çelik Pirinç (Alaşım olan  ) Tunç Civa Grafit Kirli Su Beton Yalıtkanlar Cam Lastik Yağ Asfalt Cam Yünü veya Cam Elyafı veya Fiberglas Porselen Seramik Kuvars veya Kuvartz Pamuk (kuru) Kağıt (kuru) Tahta (kuru) Plastik Hava Elmas Saf Su
0