Cevaplar

  • Eodev Kullanıcısı
2013-01-28T10:36:50+02:00

TEDAŞ EPDK'nın Aydınlatma Yönetmeliği'ne uymayan aydınlatmatesisleriyle ilgili Raporunu SEDAŞ'a teslim etti. Hazine Müsteşarlığı'nın 5 ay önceki uyarısı Kurumlara hatırlatıldı. 

SEDAŞ (Sakarya Elektrik Dağıtım A.Ş.) bölgesindeki aydınlatma tesislerineait sayaç ölçü devrelerinin Hazine adına TEDAŞ(Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi) ekipleri tarafından 3 hafta önce başlanan denetimleritamamlandı

Hazine Müsteşarlığı tarafından görevlendirilen TEDAŞ ekipleri,
SEDAŞ'ın görev alanında bulunan, Sakarya, Kocaeli, Bolu ve Düzce illerinde, bu illere bağlı 45 ilçe ve 1443 köyde toplam 7640 sokak aydınlatma sayacına ait bilgileri, sayaç çarpanları ve sayaç endekslerini, aydınlatmatesislerini kontrolden geçirdi. 

BAHÇE VE PARK AYDINLATMALARINA ABONELİK 

TEDAŞ Denetim Ekipleri yetkililerince, aydınlatma tesislerinin EPDK Aydınlatma Yönetmeliğinde tanımlanan genel aydınlatma sınıfına girip girmediği kontrol edilirken, Yönetmeliğin 4.ncü maddesindeki "Kamuya aitpark, bahçe, tarihî yerler ve ören yerleri gibi halka açık yerlerin genel aydınlatmaları ile reklam, ilan ve benzeri amaçlı panoların genel aydınlatmaları, ilgisine göre ilgili belediye veya il özel idaresinin yükümlülüğündedir. Bu kapsamda gerekli aydınlatma sistemleri, ilgisine göre ilgili belediye veya il özel idaresi tarafından tesis edilir, işletilir ve aydınlatma giderleri ödenir. Toplumun ibadetine açılmış ve ücretsiz girilen ibadethanelerin içlerinin ve çevrelerinin aydınlatılması için gereken sistemler Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından tesis edilir, işletilir ve aydınlatma giderleri ödenir." hükmü gereğince, Kamuya ait resmi kurum ve kuruluşların ve ibadethanelerin kendi mülkiyet alanı olan bahçe ve parklarına ait aydınlatma tesislerine ait lambaların besleme noktasının sokak aydınlatma devrelerinden ayrılması gerektiği belirtildi. 

SEDAŞ'A RAPOR VERİLDİ 



TEDAŞ denetim ekipleri her kurumun kendi bahçesindeki aydınlatma tesisine ait tüketimlerin ayrıca ölçülmesi, özel şahıs mülkiyetindeki, içinde trafiğe açık yolu olmayan, etrafı çevrili olan site gibi alanlara ait sokak aydınlatmalarının da ölçümünün ayrıca yapılması gerektiğini belirterek, tespit ve denetimlerini bu yönde gerçekleştirip, ön inceleme raporunu hazırladı. 

TEDAŞ KONTROLE GELECEK 

TEDAŞ Ekipleri, aydınlatma tesislerini gündüz saatlerinde devreye alarak tek tek yerinde yaptıkları incelemelerle, hazırladığı ayrıntılı raporunu SEDAŞ'a teslim etti. SEDAŞ'a teslim edilerek gerekli düzenleme ve uygulamaların yapılması istendiği raporla ilgili düzenlemeleri görmek üzere TEDAŞ ekipleri tekrar kontrole gelecek. SEDAŞ ekipleri sahada çalışmaya başladı. 

HAZİNE HER AYDINLATMAYI ÖDEMİYOR 

"Kamunun genel kullanıma yönelik cadde ve sokak aydınlatması" giderlerinin Hazine Müsteşarlığı bütçesine konulan ödenekten karşılanması nedeniyle Hazine Müsteşarlığı tarafından ödenen genel aydınlatmaların dışındaki, park, bahçe, trafik sinyalizasyon, ibadethane ve dekoratif aydınlatma tesislerine ait sayaçların abone kayıtlarının olup olmadığı, aydınlatma tesisinin durumuna göre abonelik sözleşmesinin ilgili kurumlarca yaptırılıp yaptırılmadığı, belediye ve il özel idaresinin genel aydınlatma tesislerine ilişkin bağlantı anlaşmalarını yapıp yapmadıkları, EPDK'nın Aydınlatma Yönetmeliği kapsamında Hazine'nin ödeme yapmayacağı aydınlatma tesisleri belirlendi. 

HAZİNE 5 AY ÖNCE UYARDI 

TEDAŞ yetkililerince, Hazine Müsteşarlığı'nın, 14 Ekim 2011 sonunda, İçişleri Bakanlığına yazdığı bir yazı ile aydınlatma tesisleri uygulamaları hakkında belediye ve il özel idarelerine Bakanlıklarının bilgi vermesinin büyük önem taşıdığının bildirildiği, bu konunun İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünün 24 Ekim 2011 tarihli yazısıyla Belediyeler ve Özel İdarelerine iletildiği belirtilerek, TEDAŞ yetkilileri aynı yazıda "Denetimler sonrası olası sorunların engellenmesini teminen, belediye ve il özel idarelerinin kendi sorumluluk alanlarında yer alan park, bahçe, tarihi ve ören yerleri, reklam panoları gibi aydınlatma yerlerinin cadde ve sokak aydınlatması tesislerinden ayrıştırılması için dağıtım şirketleri nezdinde gerekli girişimlerde bulunmaları gerektiğinin ilgili birimlere 5 ay önce bildirildiğini hatırlattılar.

0
2013-01-28T10:37:22+02:00

Tabii aydınlatma: Dünyamızın, gündüzleri güneş, geceleri ise ay ve yıldızlar tarafından aydınlatıldığı herkes tarafından bilinmektedir. Güneş, ay ve yıldızlar sayesinde olan tabii aydınlatma Allahü tealanın insanlara bahşettiği bir lütuftur. Yapılan binaların aydınlatılmasında bundan azami derecede istifade etmeye çalışılmaktadır.

Tabii aydınlatma mimarlık tarihinde temel problem olmuştur. Aydınlatma hacminin büyümesinin ve pencere sayısının artmasının yanında, gölgeli bölgelerin meydanagelmesini önlemek için bunların bina duvarlarındaki yeri uygun tarzda tesbit edilir. Binaların yüksekliği, yolların genişliğine göre ve alt katların da yeterli bir tabii aydınlatmaya kavuşmasını temin edecek şekilde sınırlandırılır. Duvarların tamamı veya büyük bir kısmı camdan yapılarak bu mesele çözülmüş gözükmektedir. Böyle hallerde aydınlığı temin eden ışınları geçirerek, kızıl ötesi ve mor ötesi ışınları geçirmeyen özel camlar kullanmak daha idealdir. Bilhassa sıcak memleketlerde dik gelen güneş ışınlarına karşı korunmak için balkonların yapılmasında bazı değişikliklerebaşvurulmakta, korkuluk duvarı pencerelerin üst seviyesine kadar yükseltilmekte, böylelikle faydalı bir gölge mahalli elde edilmektedir.

Sun'i aydınlatma: Güneş ışınlarının yerini tutacak bir ışık kaynağı bulma problemi, asrımızın en mühim meselelerinden biridir. Tabii aydınlatmanın kifayet etmediği binalarda, geceleri cadde, bina ve umumi yerlerin aydınlatılmasında, elektrikenerjisinden lambalar vasıtası ile istifade ederiz. Lambalardan hasıl olan ışık aydınlatma vazifesini görür. Lambaların, kullanıldıkları yerlere göre çeşitli türleri vardır.

0