Cevaplar

2017-01-09T20:40:03+02:00

ONAYLANMIŞ CEVAP

×
Uzmanlar tarafından teker teker incelenmiş onaylı cevaplar, doğru ve güvenilir bilgileri içermektedir. Eodev içerisinde moderatörler tarafından kontrol edilmiş milyonlarca kaliteli cevap vardır ancak onaylanmış cevaplar mükemmel ötesidir.
Alp Arslan: Büyük Selçuklu Devleti'nin ikinci hükümdarıdır. Anadolu'nun kapılarını Türklere açan yüce komutandır. 1071 yılında Malazgirt Şavaşı sırasında Bizans'ın 250.000 askerini yendi üstünlük sağladı. Türkler'in Orta Asya'dan Anadolu'ya gelmelerini sağladı.
Gazneli Mahmut: Halifeden sonra Sultan ünvanını kullanan ilk Türk hükümdarıdır.
Gazneliler devletini yönetir. İyi kılıç kullanır ve çok güçlüdür. Babası Sebuk Tigin'dir. Hindistan'a 25 yıl süren seferlerde bulunmuş ve Asya'ya İslamiyet'i yaymıştır.
Tuğrul Bey: Selçuklu Devleti'nin kurucusu Selçuk Bey'in torunudur. Babası Mikail savaşta şehit olunca dedesi tarafından büyütüldü. Tuğrul bey'in hükümdarlığı süresince en başarılı olduğu savaş Gaznelilerle olan Dandanakan Savaşı'dır. Bizans konusunda sürekli savunma durumunda olan Türk'ler Tuğrul Bey döneminde Bizans'a karşı hücum durumuna geçmişlerdir. Anadolu Bizans'ın hükümdarlığındaydı. Bizans'a karşı gelen ve Anadolu'ya giren ilk hükümdar Tuğrul Bey olmuştur.


1 5 1
2017-01-09T21:25:45+02:00

ONAYLANMIŞ CEVAP

×
Uzmanlar tarafından teker teker incelenmiş onaylı cevaplar, doğru ve güvenilir bilgileri içermektedir. Eodev içerisinde moderatörler tarafından kontrol edilmiş milyonlarca kaliteli cevap vardır ancak onaylanmış cevaplar mükemmel ötesidir.
Alp Arslan
Anadolunun kapılarını Türklere açmış Bizansı yenilgiye uğramıştır. Nizamülmülk'ü kendi döneminde vezirliğe getirmiştir. Ülke topraklarını tek çatı altında topladı. İlime ve ülkenin gelişimine katkı sağlayacak tüm çalışmalara destek olmuştur. Malazgirt Zaferiyle Anadoludaki iskân çalışmalarının yolunu açmıştır.

Kaşgarlı Mahmut

Karahanlılar soyundan gelen Kaşgarlı Mahmut 11. yüzyılda yaşamıştır. Türk kültürünü Araplara tanıtmak için Divan-ı Lügat'it Türk kitabını yazmıştır. Bu kitabı iki yılda yazmış ve Türk kültürüne faydalı büyük bir eser bırakmıştır.

Gazneli Mahmut

Gazneli Mahmut komutan bir baba prenses bir annenin çocuğu olarak 971 senesinde dünyaya gelmiştir. Çok gençken devlet yönetiminde görevler almaya başlamıştır. Samani hükümdarı tarafından Devletin Kılıcı ünvanını almıştır. Gazneli Mahmut'un hükümdarlığı 32 yıl devam etmiştir. İlk seferini Seferiler üzerine düzenlemiştir. Gazneli Mahmut birçok sefer düzenlenmiş ve başarılı olmuştur. Müslümanlığı yaymak için 17 sefer yapmıştır. Gazneli sadece savaşlar düzenlememiş bilime ve gelişmeye çok büyük önem vermiştir.
0