Cevaplar

2013-01-28T12:55:05+02:00

she  prefers banana

yo not prefer  orange

1 5 1
  • Eodev Kullanıcısı
2013-01-28T12:59:33+02:00

ay  am esra                  I know the answer.

(Cevabı biliyorum.)

Ali loves Ayşe.
(Ali Ayşe'yi seviyor.)

The bread feels fresh.
(Ekmek taze -gibi- görünüyor.)

We often go to the theatre.
(Tiyatroya sık sık gidiyoruz.)

Climbers usually carry ropes.
(Dağcılar genellikle -yanlanndar ip taşırlar.)

My father leaves home at 7 every morning.
(Babam her sabah evden saat yedide ayrılır.)

Cows never eat meat.
(İnekler asla et yemezler.)

An elephant drinks a lot of water.
(Bir fil çok su içer.)

He always studies carefully.
(O her zaman dikkatli çalışır I get up early every morning.

(Her sabah erken kalkarım.)

Policemen often direct traffic.
(Polisler sık şık trafiği idare ederler.)

2. Genel durumlar anlatılırken

Mothers love their children.
(Anneler çocuklarını severler.)

Students learn English, French and German in schools in Turkey.
(Türkiye'de okullarda öğrenciler İngilizce, Fransızca ve Almanca öğrenirler.)

The sun sets in the west.
(Güneş batıdan batar.)

Children begin school at the age of seven in Turkey.
(Çocuklar Türkiye'de yedi yaşında okula başlarlar.)

4. Gelecekte yapılması düşünülen işler anlatılırken

Mary takes the exam in july.
(Mary temmuzda sınava giriyor.)

I leave Istanbul tomorrow.

0