Cevaplar

En İyi Cevap!
2013-01-28T15:17:41+02:00
sayıların Gelişim Basamakları Nelerdir?


Tarihte uzun zaman önce sayıları kendinde kendi başına tasarlayamayan insan henüz sayı saymayı bilmiyordu.Olsa olsa teki çifti ve çoku tasarlayabiliyordu.Ruhbişlimcilerin ve budunbilimiclerin çalışmaları kargadan başlayıp bebekten Pigmeden ya da Fuegoludan geçip uygar insana giden gözlemlere dayanarak insanın sayı algısına ilişkin temel ilkenin ortaya konmasını sağlamıştır.

• Hiçbir öğrenim görmemiş yetişkin bir insanın sayı algısı ancak 1’den 4’e kadardır.
Ameriaka’nın Asya’nın ve Afrikanın dillerinde “sayı adları” olarak bir iki ve çoktan başkası bulunmayan ama yinede birebir uygunluğu bilen kimi çağdaş insan

• Ağaç kertme

• Çakıllarıçomakları üst üste yığma ya da yan yana dizme yolunu kullanıyorlar.

TARİHİN İLK RAKAMLARI

Bir gün birkaç saymanın aklına sıradan çakılların yerine uzlaşıma dayalı biçimler taşıyan

• Farklı boylarda
• Pişmemiş topraktan yapılmış nesneleri koyma fikri geldi.
Nesnenin boyutu ve biçimi onu bir sayılama dizgesinin basamaklarından birinin karşılığı yapacaktı.

 Birler basamağı için; Bir çubuk
 Onlar basamağı için; bir Bilya
 Yüzler basamağı için; Bir küre

Bir gün topun kili üzerinde topun içine konan nesneleri simgeleştirme fikri insanların akıllarına geldi
 Küçük bir koni küçük bir kertikle Bir bilya küçük bir yuvarlak deliklBüyük bir koni kalın bir kertikleBir küre bir daireyle betimlendi

Sayıların Tarihi Gelişimi

A. Milattan Önceki Devirlerde Sayılar

İlk çağlarda sayılar kil tabletler üzerine çizikler ağaç dallarına çentikler yapılarak ifade edilmiştir.

Eski Mısır’da rakamlar bazı şekillerin yan yana gelmesiyle belirtiliyordu: 1 için “I” 10 için “^” 100 için “?“ (Çengel işareti) gibi. Eski Mezopotamya’da ise 1 yerine “D” harfi 10 Yerine “ 0” (yuvarlak) vb. şekiller kullanılıyordu. Eski Mısır ve Mezopotamya’da “sıfır” rakamını gösteren sembole rastlanmamaktadır. Romalılarda harflerle gösterilen Romen Rakamlarını hepimiz biliyoruz: 1( 1 )5( V ) 10 ( X ) 50 ( L ) 100 ( C ). 500 ( D ) 1000 ( M ) gibi Romen rakamları da sıfır ve basamak sistemi ihtiva etmediğinden aritmetik işlemlere uygun değildir. 

 

alıntı

1 5 1