Aşağıda verilen organellerin bitki ve hayvan hücresinde bulunma durumlarını yazınız

Kloroplast: bitki hücresi................................... hayvan hücresi........................................

Mitokondri: bitki hücresi..................................... hayvan hücresi.........................................

Golgi cisimciği: bitki hücresi.................................... hayvan hücresi.......................................

Koful: bitki hücresi ...........................................hayvan hücresi..........................................

6. sınıf fen ve teknoloji

1

Cevaplar

2013-01-28T18:15:31+02:00

kloroplast bitki

mitokondri ikiside

golgi ikiside

koful ikiside

1 3 1