Cevaplar

2013-01-28T18:51:30+02:00

Yer şekillerinin engebeli olduğu bölgelerde; akarsular dar ve derin vadilerde aktığından akış hızları, aşındırma güçleri ve hidroelektrik potansiyelleri fazladır. Örneğin; Doğu Anadolu Bölgesi. Yer şekillerinin düz ve olduğu bölgelerde ise akarsular geniş ve büklümlü vadiler oluşturarak aktıklarından; akış hızları, aşındırma güçleri azdır. Yine yüzey şekillerinin düz ve alçak olduğu bölgelerde akarsuların hidroelektrik potansiyelleri azdır. Örneğin; Ege ve Marmara bölgeleri Ayrıca bir yerin yükseltisi; yağış miktarı ve şekli ile buharlaşma derecesini de etkilediğinden bir bölgedeki akarsuların akım miktarları ile rejimleri üzerinde dolaylı etkiye sahiptir. Eğimin fazla olduğu yerlerde; akarsular hızlı akacağından büklüm yapamaz, boyları genelde kısadır. Eğimin az olduğu bölgelerde ise büklüm yaparak aktıklarından boyları genelde uzundur. Dağlarla çevrili çukur bölgelerde akarsular genelde içe doğru aktığından kapalı havzalar oluşur. İç Anadolu Bölgesi gibi.

0
2013-01-28T18:58:45+02:00

 TÜRKİYE’DE YAĞIŞIN DAĞILIŞI:

Ülkemiz genelin yıllık yağış ortalaması 600mm civarındadır. Yağışın dağılışında kıyı ve iç bölgelerimiz arasında önemli farklar vardır. En az yağışı, Tuz gölü çevresi, Iğdır, Konya ovası, Yusufeli-Tortum gölü arası, Malatya ovası alır. En fazla yağışı ise Karadeniz ve Akdeniz kıyıları alır. Özellikle, Rize çevresi, Batı Karadeniz, Antalya bölümü, Hatay ve Hakkari bölümü.

           

                            TÜRKİYE YAĞIŞ HARİTASI

1-En fazla yağışı, ülkemiz kuzey ve güneyinde yer alan dağ kuşakları alır.

2-Yağış kıyıdan iç kısımlara gidildikçe azalır.

3-Yıllık yağış miktarının en az olduğu bölgemiz İç Anadolu’dur.

 

 

 

Yer şekillerinin özellikleri: 
Dağlar; yoğuşmayı ve bulut oluşumunu kolaylaştın hava kütlelerini yükselmeye zorlar. Bu nedenle yağış miktarının artmasına neden olurlar. Ancak dağların rüzgara bakan yamaçlarında havanın soğuyarak yükselmesi ile yoğuşma sonucunda oluşan yağış miktarının daha fazla diğer yamaçta alçalan rüzgarın ısınması sonucunda nemin saklı kalması ile bu miktarın daha düşük olduğu görülmektedir. 

 

Yükselti :
Dağlık alanlarda yükseklik ile birlikte yağış da artar. Bu artış belli bir yere kadardır. Çünkü hava soğur ve içindeki nemi bırakır. Yükseklik arttıkça soğuma daha fazla olur ama havanın içindeki nem az olduğundan belli bir sınırdan sonra yağış azalmaya başlar. Bu sınıra maksimum yağışın üst sınırı denir. 

 

0