Cevaplar

2013-01-29T13:58:14+02:00

Hayatı
30 Aralık 1842 de İstanbul’da doğar. Osman Hamdi Bey, 1856′da Mekteb-i Maarif-i Adliye’de öğrenime başlar ve birkaç yıl sonra hukuk öğrenimi amacıyla Paris’e gönderilir. Osman Hamdi burada bir süre hukuk öğrenimine devam ettikten sonra güzel sanatlara sevgisinin ağır basmasıyla hukuk ve resmi bir arada yürütmeye karar verir. Ancak sonunda resmi tercih etmiştir(1) . Genç yaşta gönderildiği Paris’te 12 yıl kalır. Bu sırada açılan Paris Sergisi’nde görev alır(1867)(2) . Paris’te tanıştığı Marie adlı bir bayanla evlenen Osman Hamdi, İstanbul’a 1869 yılında döndüğü zaman, Mithat Paşa’nın “Umur-u Ecnebiye Müdürü” (Yabancı İşleri Müdürlüğü) olarak Bağdat’a gider.

. İlk eşinden Fatma ve Hayriye isimli iki kızı olmuştur. Naile hanımdan da Melek, Leyla, Edhem ve Nazlı adlı çocukları olur.

1 1 1
  • Eodev Kullanıcısı
2013-01-29T13:58:57+02:00

Osman Hamdi Bey, Sanayi-i Nefise Mektebi'nin (Akademi, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi) kurucusudur. 

1842, İstanbul doğumludur. Mekteb-i Maarif-i Adliye'de okurken hukuk öğrenimi için ailesi tarafından 1860 yılında Paris'e gönderilmiştir. Hukuk öğrenimi görürken bir yandan da özel atölyelerin ve Paris Güzel Sanatlar Yüksekokulu'nun derslerine devam etmiştir. 

1871 yılında yurda dönmüştür. 1877 yılında Altıncı Daire-i Belediye Müdürlüğüne, 1881'de ise Müze-i Hümayun müdürlüğüne atanmıştır. Müze müdürlüğü döneminde Osmanlı topraklarındaki tarihi eserlerin yabancılarca yurtdışına kaçırılmasına engel olmuş, ( O zamana kadar birçok eser maalesef yurtdışına kaçırılmış, Bergama gibi) topraklarımızdaki tarihe sahip çıkmış ve müzeciliğimize önemli katkılar yapmış, sayısız önemli kazı gerçekleştirmiştir. 

1882 yılında Sanayi-i Nefise Mektebi'ni kurmuş ve okula 28 yıl müdür olarak hizmet etmiştir. 

Ressam kişiliğine fazla değinmek istemiyorum, ama şunu belitmeliyim ki batılı ressamların Oryantalist akımla kendi kafalarındaki doğuyu resmetmelerine karşılık, o bizim insanlarımızı tüm insancıllık ve doğallıkla yansıtmıştır. 'Kaplumbağa Terbiyecisi' sanatçının en ünlü eseridir. 

1910 yılında Eskihisar'da vefat etmiştir.

 

Osman Hamdi Bey'in bir çok eseri vardır, işte bu eserler şunlardır;
Kahve Ocağı (1879)
Haremden (1880)
İki Müzisyen Kız (1880)
Çarşaflanan Kadınlar (1880)
Vazo Yeren Kız (1881)
Gebze Manzara (1881)
Kız-Tevfika (1882)
Türbe ziyaretinde İki Genç Kız I
Türbe ziyaretinde iki Genç Kız II (1890)
Mihrap (1901)
Feraceli Kadınlar (1904)
Pembe Başlıklı Kız (1904)
Kaplumbağa Terbiyecisi (1906)
Mimozalı Kadın (1906)
Şehzade Türbesinde Derviş (1908)
Silah Taciri (1908)
Beyaz Entarili Kız (1908)
Kahvedeki Bozayı (1908)

0