Cevaplar

  • Eodev Kullanıcısı
2013-01-29T14:24:55+02:00

Sözle ya da yazıyla anlatılanları anlama, öğrencilere kazandırılması gereken
önemli bir beceridir. Anlama, iletişim sürecinin temel basamaklarından biridir. Bu -
reçte alıcı, verici tarafından iletilen bilgiyi almak, eski bilgileriyle karşılaştırarak yo-
rumlamak; bir başka deyişle, anlamak durumundadır.

0