Cevaplar

  • Eodev Kullanıcısı
2013-01-29T14:34:52+02:00

1/2+1/2=1

1/2*1/2=1/4

1/2-1/2=0

1/2/(1/2)=1

rehbhroıjbruwervnjhrıvo43ıvğ4klhvı4pvıpewjvıphrevwıvjoıprehvreuopvuruvjreoıvhreıhvprehvhrehv hrhıpehbpıhrepbhreıpbhıprehbıprehbırephbprehbprehbpreboprehpbıhrepbheropbrehpe

1 1 1