Ödev sorularımdan yapamadıklarım lütfen acil yardım bekliyorum. Bugün son günü :(

1) Kuvvet sabiti 100 N/m olan bir yay, bir ucu tutturulmuş diğer ucu serbest olacak şekilde sürtünmesiz yatay bir düzlem üzerinde serbest halde bulunmaktadır. Yayın serbest ucuna m=4 kg kütleli bir cisim 10 m/s hızla çarpıyor. Buna göre:

a) Yay en fazla ne kadar sıkışır?

b) Yayın hızı 5 m/s ye olduğunda yaydaki sıkışma miktarı ne kadardır?

c) Yay 80 cm sıkıştığında cismin hızı kaç m/s’dir?

2) Şekildeki gibi m1= 5 g kütleli mermi v1= 200 m/s hızı ile durmakta olan m2= 995 g kütleli tahta parçasına çarpıyor ve çarpışma sonrası mermi tahtanın içine saplanıp kalıyor. Bu olaydaki kinetik enerji kaybı nedir? Mermi saplanmış tahta blok ne kadar yükseğe çıkar?

3) Bir su hortumu ile bahçe sularken, su; 1,75 cm çaplı borudan 0.5 m/s akış hızı ile akmaktadır. Suyun, hortumun 3.25 cm çaplı daralan bir bölgesindeki akış hızı kaç m/s olacaktır?

1

Cevaplar

2013-01-29T14:39:13+02:00


 Sıkıştırma ve Çekme Kuvveti :
Yayları sıkıştırmak için kuvvet uygulandığında etki – tepki prensibine göre sıkışan yay esneklik özelliğinden dolayı eski haline geri dönebilmek için çekme kuvveti uygular. Yayları sıkıştırmak için uygulanan kuvvet arttırıldığında yayda oluşan çekme kuvveti de artar.

1. Durumda:
• Yaya F kadar sıkıştırma kuvveti uygulandığında x kadar sıkışır ve itme kuvveti F ı olur.

2. Durumda:
• Yaya 2F kadar sıkıştırma kuvveti uygulandığında 2x kadar sıkışır ve itme kuvveti 2Fı olur  bunu çözebildim 

0