Cevaplar

  • Eodev Kullanıcısı
2012-10-07T19:39:30+03:00

Eşyükselti eğrisiMünhani veya İzohips olarak da bilinir, bir haritada aynı yükseklikteki noktaları birleştiren eğri.

Eşyükselti eğrilerinin amacı, üç boyutlu yeryüzü şekillerini, iki boyutlu harita üzerinde temsil edebilmektir. Haritayı okuyan, bu eğrilere bakarak yeryüzündeki tepeleri, vadileri, ovaları, sırtlarıvs. gözünde canlandırabilir. Eşyükselti eğrilerinin okunması haritadaki diğer işaretlere kıyasla zordur ve eğitim gerektirir.

Eşyükselti eğrilerinin bulunduğu harita türüne "topografik harita" denir.

Eşyükselti eğrilerinin bazı özellikleri:

Asla çatallanmazlar. Kesişmezler (istisna: 90 derece eğimli bir uçurum). İki eşyükselti eğrisi arasındaki yükseklik sabittir. Eşyükselti eğrilerinin sık olması eğimin fazla olduğunu, seyrek olması eğimin az olduğunu gösterir. Eşyükselti eğrileri arasındaki yükselti farkına 'eşyükselti aralığı' denir.

Eşyükselti eğrilerinin arasındaki yükseklik farkı, haritanın lejandında belirtilir. Harita okumayı kolaylaştırmak için bazı haritalarda belirli sayıda eşyükselti eğrisinden biri (örneğin beşte biri) koyu çizilir. Bu koyu eğriye "fihrist eşyükselti" denir. İNŞALLAH İŞİNE YARAR .)

0