Cevaplar

2013-01-29T18:45:15+02:00

http://www.hayatnotu.com/fotosentez-deneyleri.html

 

 

burada var kardeşim

2 2 2
2013-01-29T18:45:27+02:00
Fotosentez ve Solunum hakkında deneyler fotosentez deneyi
Deney 1. Klorofil Elde Edilmesi Ye şil bitkilerin kloroplastlarında meydana gelen fotosentez de, havanın karbon dioksidi
ve suyun varlığında karbonhidrat ve oksijen oluşturulmasıdır. Fotosentez
olayını detaylı bir şekilde ortaya koymadan önce klorofil ile ilgili bazı deneyler gösterilecektir.
Araç ve Gereçler: Isırgan otu (Urtica) yaprağı, kum, havan, kurutma kağıdı, tebeşir,
benzen, alkol, su.
Uygulama: Bir havan içine hücrelerin parçalanmasını kolaylaştırmak için kum
ve alkol konulup ısırgan otunun yaprakları ilave edilerek iyice ezilir. Bunun sonucunda
koyu yeşil boyalı bir eriyik elde edilir. Buna ham klorofil ekstresi adı verilir.

Deney 2. Fotosentez Olay ında Organik Madde Sentezlendiğinin Gösterilmesi
Fotesentezde ışığın katalizörlüğü altında karbon dioksit ve suyun bitkiler tarafından
birleştirilerek organik madde (glikoz) sentezlenmesidir. Bu maddeler ya olduğu
gibi ya da uzun zincirler şeklinde paketlenerek nişasta şeklinde depolanırlar.
Amacımız fotosentezin bir ürünü olan glikozun sentezlendiğini ortaya koymaktır.
Araç ve Gereçler : Ebegümeci ve yaprağı iki renkli olan bir bitki yaprağı, siyah renkli
kağıt, potasyum iyodür (KI), sıcak su.
Uygulama : Yaprağı iki renkli olan bitkiyi alarak uzun bir müddet ışık altında tutunuz.
Ebegümeci bitkisinin bir yaprağının yarısını siyah bir kağıt ile kapatarak diğer
bitkiyle birlikte aynı sürede olmak şartıyla ışık altında bırakınız. Daha sonra bu bitkileri
saplarından keserek kaynamakta olan suyun içerisinde hücrelerinin ölmesini
ve çeperlerinin dağılmalarını sağlayınız. Bu iş için iki dakikalık bir süre yeterli olacaktır.
Yapraklar yeşil rengini kaybedince potasyum iyodürle muamele ediniz. Işıkta
kalmış yeşil renkli bölgelerin nişasta oluşumundan dolayı mavi bir renk aldığını,
yeşil olmayan kısımların ise renk vermediğini göreceksiniz 
Deney 3. Fotosentez İçin Karbondioksitin Varlığının Zorunlu Olduğunun
Gösterilmesi
Ye şil bir bitki oldukça yoğun olarak ışık altında bırakılsa bile, eğer ortamda karbon
dioksit bulunmuyorsa bitki bir süre sonra sararmaya başladığı ve gelişiminin durduğu
gözlenir. Bunu aşağıdaki gibi bir deneyle ispatlamak mümkündür.
Araç ve Gereçler : Bir dal parçası, kavanoz, tüp, tıpa, potasyum hidroksit (KOH), su.


Uygulama : Yaprağı iki renkli olan bitkiyi alarak uzun bir müddet ışık altında tutunuz.
Ebegümeci bitkisinin bir yaprağının yarısını siyah bir kağıt ile kapatarak diğer
bitkiyle birlikte aynı sürede olmak şartıyla ışık altında bırakınız. Daha sonra bu bitkileri
saplarından keserek kaynamakta olan suyun içerisinde hücrelerinin ölmesini
ve çeperlerinin dağılmalarını sağlayınız. Bu iş için iki dakikalık bir süre yeterli olacaktır.
Yapraklar yeşil rengini kaybedince potasyum iyodürle muamele ediniz. Işıkta
kalmış yeşil renkli bölgelerin nişasta oluşumundan dolayı mavi bir renk aldığını,
yeşil olmayan kısımların ise renk vermediğini göreceksiniz

solunum deneyleri
Deney 1 Aerobik Solunum Bu deneyle karbonhidratlar ın havadan alınan O2 ile CO2 ve H2 O ya kadar yıkılıp
enerji açığa çıktığını göreceksiniz.
Araç ve Gereçler: Çimlenmekte olan bezelye taneleri, balon joje, cam boru, beher,
KOH, renkli bir sıvı.
Uygulama: Bu deney için, CO2 tutma özelliğine sahip potasyum hidroksit (KOH)
kristalleri pamuğa sarılarak çimlenmekte olan bezelye taneleri ile birlikte bir balon
joje içine yerleştirilir. Daha sonra balon şekilde görüldüğü gibi bir ucu renkli sıvıya
batırılmış kılcal boru ile birleştirilirKaynak: Fotosentez ve Solunum hakkında deneyler http://www.webhatti.com/soru-cevap/567149-fotosentez-ve-solunum-hakkinda-deneyler.html#ixzz2JNr9u9ZK 
whkaynak

2 5 2