Cevaplar

2013-01-30T15:07:55+02:00

Vurmalı Sazlar 

1) Tahtalar 
Çevgân 
(Askeri Müzik) 
Kaşık 
(Halk Oyunları) 
Çalpara veya Çengi Çubuğu 
(Köçekçe ve Tavşanca'larda) 

2) Zilliler 
Zil (Halile) (Tekke Müziği) 
Mehter Zili (Askeri Müzik) 
Hitit Sistrumu (Askeri Müzik.) 
Zilli Maşa (Halk oyunları) 
Parmak Zili (Eski ve yeni Raks Müziği) 

3) Derililer 
Kös Askeri Müzik 
Davul Askeri ve Halk Müziği 
Nakkare Askeri Müzik 
Kudüm Tasavvuf ve Klâsik Müzik 
Dâire5 Klâsik Müzik 
Def Fasıl Müziği 
Bendir6 Tasavvuf Müziği 
Nevbe Tasavvuf Müziği 
Darbuka7 Oyun havaları 

4) Fırınlanmışlar 
Cam Bardaklar Oyun Müziği 

0
2013-01-30T15:07:55+02:00

trompet flüt saz caz..................

0
  • Eodev Kullanıcısı
2013-01-30T15:08:00+02:00
Türk sanat müziğinden 3 adet çalgı türü vardır. Bunlar vurmalı çalgılar nefesli çalgılar ve Telli sazlardır.

Vurmalı Çalgılar ;

1- Tahtalar
Çevgan
Kaşık Çalpara yada Çengü Çubuğu

Zilliler

Halile
Mehter zili
Hitit Sistrumu
Zilli Maşa
Parmak zili

Derililer

Kös
Davul
Nakkare
Kudüm
Daire
Def
Bendir
Nevbe
Darbuka

Fırınlanmış

Cam Bardaklar
Kaseler
Fincanlar

2 -Nefesli Çalgılar

Dilliler

Zurna
Mey
Kaval
Tulum
Sipsi
Çifte
Arğul
Düdük

Dilsizler

Nefir
Kaval
Ney
Girift
Miskal
Pişe

Kara kamış
Komuz
Garmon
Hokkabaz Borusu
Mizmar

3 Telli Çalgılar

Yaylılar

Iklığ
Sinekeman
Keman
Rebab
Klasik Kemençe
Karadeniz kemençesi
Ağaç Kemane
Yaylı tanbur
Kabak kemane

Mızraplılar
Kopuz
Kolca kopuz
lavta
Çeng
tanbur
ud
kanın
santur

Sazlar
Cura
Cura bağlama
bağlama
tanbura
divan sazı

Asya Türkleri Çalgı Aletleri

Mey
gubuz
koray
sıbızgı
mazhar
gıçek
kılkopuz
rubab
nay
keman.a

0