Cevaplar

2013-01-30T16:35:31+02:00

O SORULARI AL ÖNCE İNTERNETTEN BUL  SONRA KİTAPTAN SONRA KOLAYLARINI KENDİN ÇÖZ EYER ZOR OLANI HEMEN HACAYA VER HOCA ÇÖZSÜN

0
2013-01-30T16:36:38+02:00

1- Canlıların korku, heyecan vb
durumlarda böbrek üstü bezlerinden salgıladıkları adrenalin hormonunun etkisinin ortadan kalktığı halde, kalp atış hızının çok geç düzene girmesinin sebebi aşağıdakilerden hangisidir? 
A) Hormonun kalbi çok etkilemesi 
B) Hormonun kan yoluyla taşınması 
C) Hormonun yıkımının çok geç tamamlanması 
D) Böbrek üstü bezinin karma yapısının olması

2- Bir güvercinin aşağıdaki organlarından hangisi çıkarıldığında güvercin dengesini sağlayamaz? 
A) Beyincik 
B) Beyin 
C) Omurilik soğanı 
D) Omurilik

3- Aşağıda verilenlerden hangisi merkezi sinir sistemi organlarından değildir? 
A) Beyin 
B) Omurilik 
C) Omurilik soğanı 
D) Omurga

4- Büyük moleküllü besin içeriklerinin hücrelerimizin kullanabileceği kadar küçük moleküllere dönüştürülmesidir. Yukarıda verilen ifade aşağıdakikavramlardan hangisini açıklamaktadır? 
A) Boşaltım 
B) Sindirim 
C) Dolaşım 
D) Solunum

5- .Böbreküstü bezlerinin salgıladığı hormon aşağıdakilerden hangisidir? 
A)Tiroksin 
B)Adrenalin 
C)Büyüme Hormonu 
D)İnsülin

6- Aşağıdaki organ ve yapıların hangisinde kimyasal sindirim gerçekleşmez? 
A)Ağız 
B)Mide 
C)İnce bağırsak 
D)Yemek borusu

7- Beyinciği zedelenen bir insan hangi davranışı düzgün yapamaz? 
A) Yürüme 
B) Nefes alıp verme 
C) Heyecanlanma 
D) Yemek yeme

8- Aşağıdakilerden hangisi iç salgı bezlerinin düzensiz hormon salgılamasından kaynaklanan bir hastalıktır? 
A) İdrar kaçırma 
B) Şeker hastalığı 
C) İshal 
D) Bademcik iltihabı

9- Uzun süre karanlık bir ortamda oturan bir kişinin,çok aydınlık bir odaya girmesiyle birlikte gözbebekleri küçülür.Bu olay hangi organ tarafından gerçekleştirilir? 
A) Beyin 
B) Beyincik 
C) Omurilik soğanı 
D) Omurilik

10- 
Besin Sindirimin başladığı yer Sindirimin bittiği yer 
I Karbonhidrat Ağız İnce bağırsak 
II Protein Ağız Mide 
III Yağ İnce bağırsak İnce bağırsak Yukarıdaki tabloda vücuda alınan besin maddelerinin sindiriminin başladığı ve bittiği yerler verilmiştir. Buna göre verilenlerden hangileri doğrudur? 
A) Yalnız I 
B) I ve II 
C) I ve III 
D) II ve III                                                                                    

2- Aşağıda verilen organların hangisinde yağların kimyasal sindirimi başlar? 
A) Ağız 
B) Karaciğer 
C) İnce bağırsak 
D) Pankreans

3- Aşağıdaki organlardan hangisi safra adı verilen bir salgı salgılar.? 
A) Pankreans 
B) Karaciğer 
C) Mide 
D) Dalak

4- “Bazı besin maddeleri sindirilirken bazıları sindirilmez ve doğrudan kana karışır.” Buna göre, aşağıdaki besin maddelerindenhangisi sindirilmeden doğrudan kana geçebilir? 
A) Yağ 
B) Protein 
C) Vitamin 
D) Glikojen

5- Sindirim sistemimizin kalın bağırsak bölümündeaşağıdakilerden hangisi gerçekleşir? 
A) Mekanik Sindirim 
B) Kimyasal Sindirim 
C) Suyun Emilimi 
D) Safra Salgılanması

6 - Aşağıda verilen iç salgı bezlerinden hangisinin salgıladığı hormonlar erkek ve dişi bireyler arasında farklılık oluşturur? 
A)Tiroit bezi 
B)Eşey bezi 
C)Böbreküstü bezi 
D)Pankreas

7- Yolda yürürken kendisine doğru bir arabanın hızla gelmekte olduğunu fark eden bir çocuğun kanında aşağıdaki hormonlardanhangisinde ani bir artış olur? 
A) Adrenalin 
B) İnsülin 
C) Büyüme Hormonu 
D)Glukagon

8- İnsan derisinde aşağıdaki uyarılardan hangisini algılayan hücreler bulunmaz? 
A) Ağrı-Isı 
B) Soğuk-Sıcak 
C) Işık-Ses 
D) Sertlik-Yumuşaklık

9- İnsanın sindirim sistemindeki hangi organında kimyasal sindirim gerçekleşmez? 
A) Ağız 
B) Mide 
C) İnce bağırsak 
D) Kalınbağırsak

10- Aşağıda sindirim sistemi bölümü verilen organ hangisidir? 
- Su ve minarelerin emildiği yer 
- Bakterilerin sentezlendiği ve minarelerin emildiği yer 
- Sindirilmeyen besin atıklarının toplandığı yer 
A) Kalın bağırsak 
B) Karaciğer 
C) İnce bağırsak 
D) Mide                                                                                                                                                       

1) 
I. İnce Bağırsak II. Mide 
III. Ağız IV. Kalın Bağırsak 
V. Yutak VI. Anüs 
VII. Yemek borusu Yukarıda sindirim sistemi organları karışık olarak verilmiştir. Sindirilecek bir besinin takip ettiği yolun doğru sıralanışı nasıldır? 
A) III, II, I, IV, V, VI, VII 
B) II, I, VI, III, V, VII, IV 
C) III, V, VII, II, I, IV, VI 
D) III, VII, V, II, IV, I, VI

2)Korku, coşku, heyecan ve öfke anlarında metabolizmayı hızlandıran adrenalin hormonu aşağıdaki iç salgı bezlerininhangisinden salgılanır? 
A)Hipofiz 
B) Tiroit 
C)Böbreküstü 
D)Pankreas

3)Ağız › Yutak › ? › Mide › ? › Kalın bağırsak Yukarıda besinlerin sindirim sisteminde izlediği yol verilmiştir. Buna göre boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? 
A)Yemek Borusu – Anüs 
B)Yemek Borusu – İnce Bağırsak 
C)Ağız – İnce Bağırsak 
D)Soluk Borusu – Anüs

4) Organ Görevi ^
Öğrenme, hafıza ve yönetim merkezidir. ¦
Ani olarak kendiliğinden yapılan hareketleri kontrol eder. ?
İç organların çalışmasını denetler. ¦
Hareket ve denge merkezidir. Yukarıdaki tabloda ^, ¦, ?, ¦ sembolleri ile gösterilen merkezi sinir sistemi organlarının bazı görevleri verilmiştir. Hangi sembole gösterilen organ omurilik soğanıdır? 
A) ^ 
B) ¦ 
C) ? 
D) ¦

5)Sinir sisteminde görev yapan yapıların özellikleriyle ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır? 
A) Omurilik,düşünmeden yapılan hareketlerin merkezidir. 
B) Omurilik soğanı,solunum, boşaltım, dolaşım sisteminin çalışmasını kontrol eder. 
C) Beyin düşünülerek yapılan bütün hareketleri kontrol eder. 
D) Beyincik, alışkanlık hareketlerinin merkezidir.

6)Büyük moleküllerin yapıtaşlarına ayrılma işleminin tamamlandığı ve emilimin gerçekleştiği sindirim organıaşağıdakilerden hangisidir? 
A) Mide 
B) ince bağırsak 
C) kalın bağırsak 
D) karaciğer

7)Aşağıdaki organlardan hangisi sindirimde görevli değildir? 
A) Mide 
B) Kalın bağırsak 
C) Böbrek 
D) Ağız 8)İsteğimiz dışında çalışan iç organlarımızın kontrol merkezi neresidir? 
A) Kalp 
B) Beyincik 
C) Omurilik 
D) Omurilik soğanı

9)Aşağıdaki organlardan hangisinde sindirim gerçekleşmez? 
A) Ağız 
B) Mide 
C) Karaciğer 
D) İnce Bağırsak

10)Çevreden gelen seslerin işitilmesinde aşağıdakilerden hangisien son olarak görev alır? 
A) Kulak zarı 
B) Çekiç 
C)Üzengi 
D) Salyangoz

  BENİ EN İYİ CEVAP SEÇERSEN SEVİNİRİMM...
6 4 6