Bileşik oluşturmayan elementler hangi gruptadır ? Bu grubun özel adı nedir?

Fotosentez ve solunum gibi olaylara örnek olan nedir ?

Suyun pH derecesi olan nedir ?

Asit-baz belirteci nedir ?

Na+ ve Cl- iyhonları arasındaki kimyasal bağın adı nedir ?

2

Cevaplar

2013-01-30T18:31:10+02:00

8A grubu soygazlar

 

Kimyasal olaylardır örneklerini bulabilirsin.

 

kesin olmamakla birlikte phı 7-8 arasındadır.

 

turnusol kağıdı

 

iyonik bağ

0
2013-01-30T18:31:11+02:00

8 A GRUBU ELMENTLERİ BİLEŞİK OLUŞTURMAZ ÇÜNKÜ ZATEN KAARLI YAPIDAFIRLAR ÖZEL ADLARI SOYGAZ-ASAL GAZDIR

NA +CL=>NACL OLUR İYONİK BAĞ

0