Cevaplar

2013-01-31T14:09:37+02:00
Organik ve İnorganik Bileşikler Arasındaki Farklar  Organik Bileşikler
1) Organik bileşikler yanıcıdır. 2) Organik bileşiklerin erime ve kaynama noktaları genellikle düşüktür.                3) Organik bileşikler suda çözünmez. 4) Organik bileşikler kovelent  bağlıdır. 5) Organiik tepkimeler çok yavaş gerçekleşir. 6) Organik bileşiklerin kendine has bir kokusu vardır. 7) Organik bileşiklerin sayısı çok fazladır. 8) Organik bileşikler ısıya karşı dayanıksızdırlar. 9) Organik bileşiklerin tepkimeleri karmaşıktır. 10) Organik bileşikelrin tepkimeleri düşük verimlidir.         


İnorganik Bileşikler 
1) İnorganikler yanıcı değildir.
2) İnorganiklerin erime ve  kaynama noktaları  yüksektir
3) İnorganik bileşikler suda çözünür.
4) İnorganik bileşikler genellikle iyoniktir.
5) İnorganik tepkimeler genellikle hızlı gerçekleşir.
6) İnorganik bileşikler kokusuzdur.
7) İnorganik bileşikler ise daha azdır.
8) İnorganik bileşikler ısıya dayanıklıdır.
9) İnorganik bileşiklerin tepkimeleri daha basittir.
10) İnorganik bileşiklerin tepkimeleri yüksek verimlidir.1 3 1