Cevaplar

2013-01-31T14:12:37+02:00

ağır metaller                                      Hidrojen peroksit

   Aromatik nitro bileşikleri                      Hidrojen sülfit

   Aldehitler                                          Hidrojen syanid

   Alkali metaller                                    İnorganik amidler

   Alkali tuzları (NaOH, KOH)                    Karbon disülfür

   Amonyak                                            Karbon tetraklorür

   Benzen                                              Klorlu hidrokarbonlar

   Civa                                                   Ksilen

   Eterler                                               Metil alkol

   Fenoller                                             Nitrat ve nitritler

   Florlu hidrokarbonlar                           Nitrik asit

   Formaldehit                                       Okzalik asit

   Fosfor                                                Perkloratlar

   Halojenler                                         Toluen

1 1 1
2013-01-31T14:12:47+02:00

, inşaat materyali, sentetik malzemeler içeren mefruşat ve çeşitli tüketim ürünlerinin (boya kâlemleri, inceltiler, cila, vernik…) içerdikleri bileşikler ev içi havasını kirleterek sağlık açısından zararlar oluşturabilmektedir. Asbest ve kurşun içeren boyalar bilhassa sağlık açısından tehlikeli olmaktadır

 p etrol ve kömür gibi fosil yakıtları

1 2 1