I.Dünya savaşından sonra imzalanan antlaşmalar ile yenilen devletlere, orduların terhis edilmesi, mecburi askeliğin kaldırılması, silah ve cephanelerin anlaşma devletlerine teslim edilmesi gibi sınırlamalar getirilmiştir.

Bu durum mağlup devletlerin milli gücün,
I. Coğrafi
ıı. askeri
ıı. demografik(nüfus)

unsurlarının hangilerini doğrudan kullanmalarını engellemeye yöneliktir??


A)yalnız ı B)yalnız ıı C)yalnız ııı
D) ı ve ıı E) ıı ve ııı

2

Cevaplar

2013-01-31T15:55:24+02:00

ddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddd

1 5 1
2013-01-31T15:55:55+02:00

1 ve 2.........................................................................................................

1 5 1