1.aşağıdakilerden hangi bir mesneviden alınmış olamaz?
a)bir bülbülem ki gülşen oluptur neşimenim
ya tutiyem ki bir şekeristana yetmişem
b)sırr-ı vaslı bilmek istersen eğer
kabe kavşeyn ayetinden al haber
c)yani ey vahit olan zat-ı huda
hep bana mahsus ibidat ü sena
d)sana da olsun selamü rahmetim
mağfiretle berekat ü nimetim
e)olu şevk-i vuslak ile gark-ı aşk
hakk'a tahmidi bu güne kaldı aşk meşk
2.aşağıdakilerden hangisi divan edebiyatının doğu edebiyatından ALMADIĞI NAZIM BİÇİMLERİDİR?
a)gazel-tuyuğ
b)murabba-şarkı
c)kaside-mesnevi
d)şarkı-yuyuğ
e)müstezat-rubal
NOT:DOĞRU DÜRÜST CEVAPLAMAYANI ŞİKAYET EDERİM!

1

Cevaplar

  • Eodev Kullanıcısı
2013-01-31T19:36:19+02:00

1. soru a şıkkı

2. soruyu bilmiyorum

0