Cevaplar

2013-01-31T20:21:01+02:00

Masal
Destan
Halk hikâyesi
Mesnevi
Manzum hikâye
Hikâye
Roman

0
  • Eodev Kullanıcısı
2013-01-31T20:35:31+02:00

Anlatmaya bağlı edebî metinler metin ve zihniyet, metnin yapısı (olay örgüsü, kişiler, mekân, zaman), metnin teması (metnin yazılış amacı, mesajı), dil ve anlatım, metin ve gelenek, anlama ve yorumlama, metin ve yazar açısından incelenerek değerlendirilir.

a. Metin ve Zihniyet

b. Yapı (Olay Örgüsü, Kişiler, Mekân, Zaman)

c. Tema

ç. Dil ve Anlatım

d. Metin ve Gelenek

e. Anlama ve Yorumlama

f. Metin ve Yazar

5 3 5