Cevaplar

2013-01-31T21:23:52+02:00

Organik bileşiklerde karbon temel elementtir.Bunun yanında hidrojen,oksijen,azot ve kükürt gibi elementlerde bulunabilir.Anorganik bileşikler ise su,minarel,asit,baz ve tuzlar gibi maddelerdir.Bir bileşigin organik mi yoksa anoganik mi oldugunu formülune bakarak anlayabiliriz.


Kabon (C) içeren bileşiklere genel olarak "Organik bileşikler" denir.Pek çok organik bileşik,Karbonun yanında hidrojen elementini de içerir.Karbonun azot,kükürt ve halojenler gibi elementlerle oluşturdugu pek çok bileşik de organiktir.(CO2 ve karbonatlar karbon içermesine karşılık organik degildir.) 

Anorganik bileşik sayısı organik bileşik sayısına göre çok daha azdır.Organik bileşik sayısının çok olması karbonun yapısı ile ilgilidir.

Protein,nişasta,selüloz,şeker,bitkisel yaglar,ilaçlar ve boyaların bazıları da bitki ve hayvanlardan elde edilen organik maddelerdir.

A.Organik bileşikler yanıcı olup erime noktaları oldukça düşüktür.Anorganik bileşikler ise genellikle yanıcı olmayıp erime noktaları çok yüksektir.

B.Organik bileşikler genellikle suda çözünmez fakat anorganik bileşiklerin birçogu suda çözünür.

C.Organik bileşikler genellikle kovalent yapıdadir.Anorganik bileşiklerin yapısı ise iyonok yapıdadir.

Ç.Organik reaksiyonlar için genellikle fazla ısı ve zaman gerekir.Anorganik bileşiklerin reaksiyonları ise daha az ısı ve daha az zaman gerektirir.

D.Organik bileşiklerin çogunlugunun kendilerine özgü kokuları vardir.Anorganik bileşikler ise genellikle kokusuzdur.

E.Organik bileşiklerin sayısı çok,anorganik bileşiklerin sayısı organik bileşiklere göre azdır.

Organik bileşiklerle anorganik bileşiklerin arasındaki bileşik sayısı ve farklılıkların nedeni karbonun dört bağ yapmasıdır.

2 4 2
2013-01-31T21:25:54+02:00

 

 Bütün canlılar, canlılık faaliyetlerini sürdürebilmek için besin maddelerini kullanmak zorundadır. Dışarıdan alınan besin maddeleri, canlılık faaliyetleri için gerekli enerji üretiminde (ATP) kullanılır veya yapı taşlarına parçalanarak tekrar canlının yapısına uygun şekilde sentezlenirler. Sentezlenen bu yeni maddeler hücrenin yıpranan kısımlarının tamirinde veya yeni hücrelerin yapımında kullanılır. Yapılarına Göre Besinler Besin maddeleri kimyasal yapılarına göre başlıca ikiye ayrılır; 1.Organik besin maddeleri; proteinler, yağlar, karbonhidratlar ve vitaminlerdir. 2.inorganik besin maddeleri; su ve minerallerdir. Görevlerine Göre Besinler Besin maddeleri organizmalarda yaptıkları görevlere göre üç gruba ayrılır; 1. Enerji Verici Besinler Enerji verici besinler hücresel solunuma katılarak enerji (ATP) eldesinde kullanılırlar. Bunlar; Karbonhidratlar, yağlar ve proteinlerdir. Enerji verici besin maddeleri kendi aralarında değişik şekillerde sıralanabilir; 1 gr Yağ: 9,45 K. kalori 1 gr Protein: 4,30 K. kalori 1 gr Karbonhidrat: 4,20 K. kalori enerji verir. Sağladıkları enerji miktarına göre;       Yağlar, Proteinler, Karbonhidratlar Sindirim kolaylığı sırasına göre;       Karbonhidratlar, Proteinler, Yağlar Solunumda kullanım sırasına göre;       Karbonhidratlar, Yağlar, Proteinler 2. Yapıcı – Onarıcı Besinler Canlının yıpranan kısımlarının tamirinde ve yeni hücre yapımında kullanılırlar. Bunlar; proteinler, yağlar, karbonhidratlar, mineraller ve sudur. Örneğin; Kalsiyum kemiğin yapısına katılır. Selüloz hücre çeperinin yapısına katılır. Bütün canlıların ana yapı maddesi proteinlerdir. 3. Düzenleyici Besinler Hücredeki metabolik olayların düzenlenmesinde rol oynar. Bunlar;proteinler, vitaminler, mineraller ve su’dur. Örneğin; protein ve vitaminler enzimlerin yapısına katılarak hücredeki olayların düzenlenmesinde görev yaparlar. A. KARBONHIDRATLAR Yapısında C, H, O elementleri bulunur. Solunumları sonucu CO2 ve H2O oluşur. Genel formülleri CnH2nOn dır.  C Örnek: Glikoz:6H12O6  Şeker sayılarına göre; monosakkaritler, disakkaritker ve polisakkaritler olmak üzere karbonhidratlar üçe ayrılır. a Monosakkaritler (Tek şekerliler): Karbonhidratların yapıtaşıdır. Sindirim enzimleri ile daha küçük yapıtaşına parçalanmazlar. Karbon sayılarına göre 2’ye ayrılır; Pentozlar (5C): Riboz ve Deoksiriboz şekerleridir. Yapıya katılır. Heksozlar (6C): Kapalı formülleri C6H12O6 dır. Solunumda kullanılırlar. Disakkarit ve polisakkaritlerin yapısına katılırlar.
3 3 3