Cevaplar

2013-01-31T22:15:46+02:00

Çöküntü havzaları içinde oluşan büyük göller nerede oluşur 
1.TÜRKİYE’DE GÖLLER VE OLUŞUMLARI *Ülkemiz göl bakımından zengin sayılmaz.Türkiye’de göl ve bataklıkların toplam yüzölçümü 10.000 km2 dir.Türkiye’deki göllerin çok büyük bir kısmı Van gölü,Tuz gölü,Göller yöresi, Ve Tuz gölü çevresinde toplanmıştır. *Ülkemizdeki göllerin çoğu oluşum bakımından tektonik kökenlidir.Ayrıca volkanik,buzul ve Karstik kökenli göllerimiz de bulunur. Bazı göllerimiz ise setleşme sonucu oluşmuşlardır. *Göllerimiz yükseklik ve bulundukları yer bakımından da çok farklı özelliklere sahiptirler. Kimi hemen deniz kenarında(birkaç metre yükseklikte)kimi ise yüksek dağların tepesinde (3500m yükseklikte)bulunmaktadır. *Göllerimiz büyüklük olarak da farklıdır. Sadece birkaç m2 lik yüzölçüme sahip göller Bulunabildiği gibi 3700 km2 lik genişliği olan gölümüz de vardır. *Türkiye’de göllerin suları da farklı özellikler göstermektedir.Bazı göllerimizin suları tatlı Bazılarının ise tuzludur. Ayrıca suyu sodalı olan gölümüz de bulunmaktadır. *Göllerimiz oluşum bakımından Doğal ve Yapay göller olarak ikiye ayrılır. 
2.Göl sularının tatlı veya acı olması sularını boşaltıp boşaltamamasına bağlıdır. Boşaltanların suyu tatlı olur. A) DOĞAL GÖLLER: I- Tektonik göller : Yerkabuğu hareketleri sonucunda oluşan çukurlardaki göllerdir. Örnek oğu Afrika’daki göller,Lut,Baykal.Ülkemizde,Manyas,Ulubat,İznik,Be yşehir, Eğirdir,Burdur,Acıgöl, Tuz gölü, Akşehir,Eber,Hazar. Doğu Afrika’daki göller Tuz gölü 
3.A) TEKTONİK GÖLLER 1- Tuz Gölü : Türkiye’nin ikinci büyük gölüdür.Platolar arasına gömülmüş tektonik bir Çukurlukta yer alır.Yazın sıcak ve kurak geçen iklimin etkisiyle göl suları şiddetli buhar- laşmanın etkisiyle bir hayli çekilir.Ülkemizin İzmir Çamaltı Tuzlası’ndan sonra en önemli tuz üretim sahasıdır.Derinliği birkaç metredir.Yazın daralan alanı kışın genişler. 
4.A) TEKTONİK GÖLLER 2- Beyşehir Gölü : Tektonik kökenli olup karstlaşma da oluşumunda etkili olmuştur.Fazla Sularını bir gidegenle suğla gölüne oradan da Çarşamba suyu ile Konya Ovası’na boşaltır. Bu yüzden suları tatlıdır.Ortalama derinliği 5-7 m. Civarındadır.Türkiye’nin en büyük Tatlı su gölüdür. 
5.A) TEKTONİK GÖLLER 3- Eğirdir Gölü : Esas olarak tektonik kökenlidir.Ancak göl çanağı karstik olaylarla geniş- leyerek bugünkü görünümünü almıştır.Ortalama derinliği 10m.dir.Fazla sularını bir gidegenle(Kovada suyu) Kovada Gölüne boşaltır.Bu yüzden suları tatlıdır. 
6.A) TEKTONİK GÖLLER 4- Burdur Gölü : Esas olarak tektonik kökenlidir.Ancak oluşumunda karstik olaylarda et- kili olmuştur.Daha çok güneyindeki Tefenni ovası ve çevresindeki yüksek yerlerden gelen sularla beslenir. Dışarıya akıntısı olmayan bir kapalı havzadır. 
7.A) TEKTONİK GÖLLER 5- Acıgöl: Göller yöresinin bir başka tektonik kökenli gölüdür.Burdur Gölü’nün batısında Tektonik bir çukurluğa yerleşmiştir.Kurak geçen yaz mevsiminde daralırken kenar kesim- lerinde ince bir tuz tabakası ortaya çıkar.Yğışlı geçen kış mevsiminde ise yüzölçümü oldukça genişler. 
8.A) TEKTONİK GÖLLER 6-İznik Gölü: Gemlik Körfezi’nin doğusunda yer alır.K.A.F.kuşağının batı ucundaki tek- tonik çukurlukta oluşmuştur.Çevresindeki yüksek dağlardan gelen küçük sularla beslenir. Fazla sularını bir gidegenle Gemlik Körfezi’ne boşalttığından suları tatlıdır. 

0
  • Eodev Kullanıcısı
2013-01-31T22:16:31+02:00

Kuzey Amerika.........

0