Cevaplar

2013-01-31T23:29:56+02:00

ELEMENTLERİN YÜKSELTGENME BASAMAKLARI (DEĞERLİKLER)

B GRUBLARINDAN ÖNEMLİ METALLER

Fe + 2+3 Demir 

Mn +2+4+6+7 Mangan 

Cr +2 +3 +6 Krom
Cd +2 Kadmiyum
Co +3 Kobalt
Ni +2 Nikel
Zn +2 Çinko
Cu +1+2 Bakır 
Hg +1+2 Civa
Ag +1 Gümüş
Pt +2 +4 Platin
Au +1+3 Altın
Sn +2+4 Kalay
Pb +2+4 Kurşun
KÖKLER VE AMETALLER ( Tekli olanlar ametaldiğerleri köktür.)
HSO4 -1 Bisülfat SO4-2 Sülfat

HCO3 -1 Bikarbonat O -2 Oksit 
NO3 -1 Nitrat O2 –2 Peroksit
HSO3 -1 Bisülfit S –2 Sülfür

CH3COO-1 Asetat SO3-2 Sülfit 
ClO3 -1 Klorat CO3 -2 Karbonat
BrO3 -1 Bromat Cr2O7 -2 Dikromat 
IO3 -1 İyodat CrO4-2 Kromat 

ClO -1 Hipoklorit S2O3-2 Tiyosülfat
BrO -1 Hipobromit MnO4-2 Manganat
CN -1 Siyanür C2O4-2 Okzalat 
MnO4 - 1 Permanganat SiO3 -2 Silikat
OH -1 Hidroksit PO4-3 Fosfat
F -1 Florür P-3 Fosfür
Cl -1 Klorür N -3 Nitrür
Br -1 Bromür Fe(CN)6 -3 Ferrisiyanür
I -1 İyodür NH4 +1 Amonyum
NO2-1 Nitrit C –4 Karbür 
H –1 Hidrür
NOT : Hidrojen –1 yanında +1 karbon –4 yanında +4 ‘ te alabilir. 
YARILAR 

1- Hidrojen 1. element ise hidrojen2.element ise hidrür 
2- Azot 1.element ise azot2.element ise nitrür
3- Karbon 1.element ise karbon2.element ise karbür
4- Kükürt 1.element ise kükürt2.element ise sülfür
5- Oksijen 1.element ise oksijen2.element ise oksit 
6- Fosfor elementi 1.element ise fosfor 2.element ise fosfür şeklinde söylenir.
LATİNCE RAKAMLAR
MONO-1
Dİ-2
TRİ-3
TETRA-4
PENTA-5
HEKZA-6
HEPTA-7
OKTA-8
NONA-9
DEKA-10

0