6.sınıf formatında

5 must

4 musn't

2 olumlu going to

10 olumsuz going to

10 going to ile ilgili soru cümlesi

Yazar mısınız ?

Not: Yanıta ''Ben bilmiyorum'' veya üst sınıf formatında yanıt yazmayınız. Şikayet ederim

Aynı kişiler yazmasın.

1

Cevaplar

  • Eodev Kullanıcısı
2013-02-01T13:45:46+02:00

Özne
   
           
Fiil 
            
Nesne 
                
I   
            
write 
            
an email.
   

               
Ben e-mail yazarım.
   
       
You write an email.
Sen e-mail yazarsın. 

Simple Present Tense de şöyle bir özellik vardır. 
Kuracağımız cümlede, özne üçüncü tekil şahıssa fiilin sonuna “s” getirilir. Ancak çoğul 3. şahıslarda ve diğer şahıslarda “s” getirilmez. 
He writes an email.
She writes an email.
O, e-mail yazar.


Ancak, “Our friend” (bizim arkadaşımız) müzikten hoşlanır, cümlesini kurmak istersek, 
Our friend likes music. 
Bizim arkadaşımız müzikten hoşlanır.


Dememiz gerekir. Buradaki “bizim” sıfatı sizi yanıltmasın. Çünkü,asıl kelime, yani işi yapan özne, “biz” değil, “bizim arkadaşımız”dır.Yani bir tek kişidir. Bu nedenle fiil “s” alır.

Eğer “bizim arkadaşlarımız” deseydik, yani öznemiz “Our friends” olsaydı, o zaman çoğul olacaktı ve kuralımıza göre fiil “s” almayacaktı. Cümlemiz,

Our friends like music.
Bizim arkadaşlarımız müzikten hoşlanır.

olacaktı. Bunun gibi,

Ahmet and Ayşe write an email.
Ahmet ve Ayşe e-mail yazarlar.

My father gives me money. 
Babam bana para verir.

Our fathers give us money. 
Bizim babalarımız bize para verirler.     olur.

I go to school everyday. 
Ben her gün okula giderim.

My sister lives in Kırıkkale. 
Benim kız kardeşim Kırıkkale’de yaşar.  

Children play in the garden. 
Çocuklar bahçede oynarlar. 

Hasan reads story books every night. 
Hasan her gece hikaye kitapları okur.

My mother loves me.
Annem beni sever. 

She puts her books into the bag. 
O, kitaplarını çantanın içine koyar.

I put my money into my pocket. 
Ben paramı cebime koyarım. 
 
Ali drinks milk every morning. 
Ali her sabah süt içer.

We love children. 
Biz, çocukları severiz.
We go to the seaside every summer. 
Biz her yaz deniz kenarına gideriz. 
I speak to my friends everyday. 
Ben hergün arkadaşlarımla konuşurum.
İngilizcede fiilleri, yalnız başına söylediğimiz zaman başlarına getirilen “to” eki (to go: gitmek, to write: yazmak), mek, mak anlamına gelir. 
İsimlerin başına geldiği zaman ise, e, a, ye, ya anlamı verir. (Örneğin; to Ankara Ankara’ya, to school: okula) 
Simple Present Tense / Part 2
 Olumsuz Şekli - 2.Bölüm   

Simple Present Tense ile kuracağımız cümlelerin olumsuz ve soru şekillerinde “do” yardımcı fiilini kullanacağız.

Simple Present Tense ile olumsuz cümle kurmak için,olumlu cümlemizi aynen alacağız ve özne ile fiil arasına “do not” eklerini getireceğiz.
 
I go to school.               Ben okula giderim.       (olumlu) 
I do not go to school.        Ben okula gitmem.       (olumsuz) 
You  go to school.           Sen okula gidersin. 
You do not go to school.     Sen okula gitmezsin.


Yalnız üçüncü tekil şahıslarda “do not” yerine “does not” ekleri getirilir.

Örneğin, 
 
He goes to school.           O, okula gider.
He does not go to school.    O, okula gitmez.


Yani olumlu cümlelerde asıl fiilin sonuna getirilen “s” veya “es” eki “do” yardımcısının sonuna getiriliyor ve asıl fiil aynen kalıyor. 


We go to school.             Biz okula gideriz. 
We do not go to school.      Biz okula gitmeyiz.You go to school.            Siz okula gidersiniz. 
You do not go to school.     Siz okula gitmezsiniz.They go to school.           Onlar okula giderler.
They do not go to school.    
Onlar okula gitmezler.

She does not go to Antalya every summer. 
O, her yaz Antalya’ya gitmez.


Ali does not drink milk at breakfast. 
Ali kahvaltıda süt içmez.

Ali does not drink milk at breakfast. 
Ali kahvaltıda süt içmez. 
He does not look at his book.
O, kitabına bakmaz. 
 
“to look” bakmak fiilinden sonra, “e, a, ye, ya” eki olarak “to” yerine “at” kullanılır. “I look to the birds” 
diyemeyiz. Bunun yerine “I look at the birds” diyebiliriz.
 
Ayşe does not look at the wall. 
Ayşe duvara bakmaz.  
I do not drink milk at breakfast.  
Ben kahvaltıda süt içmem. 

You do not listen to the radio in the morning.

Siz sabahları radyo dinlemezsiniz.

We do not buy butter from the bakery.
Biz fırından tereyağı satın almayız. 
 
Konuşma dilinde genellikle “do not” kısaltılarak “don’t” olarak kullanılır. “does not”ın kısaltılmışı da “doesn’t” tır.

I don’t go to school.
Ben okula gitmem.

He doesn’t go to school.
O, okula gitmez. 
My father doesn’t drink tea at breakfast.
Babam kahvaltıda çay içmez. 

They don’t live in this house.
Onlar bu evde yaşamazlar.
 

0