Cevaplar

En İyi Cevap!
2013-02-01T14:57:44+02:00


Eþref Ziya Terzi Albüm Yýllarý ve Ýçerikleri

Bir çok forumda eþref ziya terzi albümleri veriliyor ama içerikleri hep farklý çýkýyor bu yüzden içerik ve albüm isimleri ve albümleri hangi sanatçýlar ile beraber söylüyosa isimleri mevcuttur...

Eþref Ziya Terzi Albüm Yýllarý ve Ýçerikleri ile 19 Full Albüm1990 - Elbet SorulurÝbrahim Tanrýkulu

Eþref Ziya Terzi

Yahya Soyyiðit

Ender Doðan

Süleyman Þahintürk01 - Aferin Oðlum

02 - Bitmez Bizim Savaþýmýz

03 - Yakýndýr Sabah

04 - Çýrpýnýr Yüreðim

05 - Alimler

06 - Bilensin Yüreðin

07 - Ey Gafil Ýnsan

08 - Sabýrla

09 - Hama

10 - Þehadet Bir Tutku

11 - Elbet Sorulur1991 - Uyan ArtýkA.Baki Kömür

Eþref Ziya Terzi

Ýbrahim Tanrýkulu01 - Sensin

02 - Sýlaya Doðru

03 - Uyan Artýk

04 - Zaman

05 - Biz Biliriz

06 - Yiðit

07 - Dönüþüm

08 - Bahar

09 - Yolcular

10 - Bizim Dilimiz

11 - Fethe Kadar

12 - Az Kaldý1991 - Kalksam ve DirilsemÝbrahim tanrýkulu

Eþref ziya Terzi01 - Selam

02 - Baðdat

03 - Nereye

04 - Mücahit

05 - Kalksam ve Dirilsem

06 - Metin Yüksel

07 - Geleceðiz

08 - Ya Þehit Ya Gazi

09 - Sorulur Bir Gün

10 - Bir Yetim Aðlar

11 - Umutlar Sevinç Ýçin

12 - Gel Arkadaþ

1992 - Dayan MücahidimEþref Ziya Terzi

Ýbrahim Tanrýkulu

Taner Yüncüoðlu01 - Kula Kul Olmayýz

02 - Peþindeyim

03 - Aldanma

04 - Geleceðiz Sonunda

05 - Üzülmeni Ýstemezdik

06 - Kurþun Gazeli

07 - Ölmez Mücahidler

08 - La Ýlahe Ýll

09 - Dayan Mücahidim

10 - Haydi Müslüman

11 - Akýncý Türküsü

12 - Çaðrýmýz Adil Düzen1992 - Bir Güneþ Doðuyor IEþref Ziya Terzi

Hakan Aykut

Taner Yüncüoðlu

Ender Doðan

Abdulbaki Kömür01 - Bir Güneþ Doðuyor

02 - Kalbimdesin

03 - Bir Avuç Dolar Ýçin

04 - Bu Sevda

05 - Yeni Dünya Düzeni

06 - Þehide Aðýt

07 - Aydýnlýk Veren Sensin

08 - Gür Seda

09 - Sonuna Kadar

10 - Kabe Yollarýna

11 - Yavrum

12 - Sahabeler

13 - Ayasofya

1992 Muhabbet EriyizEþref Ziya TerziBedirde Geziniyor

Zari Zari

Biz Muhabbet Eriyiz

Ana Ben Sehadet Isterim

Arýyorum

Bu Kalpler Muhtac Sana

Gün Gelir

Hayal Meyal

Ýmanlý Gençlik

Kabrimizde Ýman Var

Öteden Gelen Nurlar1993 - Bir Güneþ Doðuyor IIEþref Ziya Terzi

Emirhan Ertürk

Hakan Aykut

Aykut Kuþkaya

Taner Yüncüoðlu01 - Bir Güneþ Doðuyor

02 - Gül ile Hasb-i Hal

03 - Ýman Konuþur

04 - Þehadet Uykusu

05 - Liva'ul Hamd

06 - Enstrumantal

07 - Secde Yerinde

08 - Yollar Senindir

09 - Sevda Dedim

10 - Karanlýk

11 - Olmaz

12 - Bir Gün

1993 - ÝnfilakEþref Ziya Terzi01 - Ýnfilak

02 - Dünya

03 - Fark

04 - Babam

05 - Efendim

06 - Bilmeden Önce

07 - Sarý Çiçek

08 - Bebeðim

09 - Ben Geliyorum

10 - Anne

11 - 'a Kaldý1995 - Özgürlüðün GölgesindeEþref Ziya Terzi01 - Aþkýn Aþký

02 - Caným Benim

03 - Haber Ver

04 - Aðlama Karanfil

05 - Ney Gibi

06 - Caným Benim (Enst.)

07 - Gönlüm

08 - Özgürlüðün Gölgesinde

09 - Daðlar

10 - Sazlardan Ýnleyen

11 - Al Götür Beni1997 - Hasret GülleriEþref Ziya Terzi01 - Hasret Gülleri

02 - Sen Varsýn

03 - Hüzün Türküsü

04 - Vataným Benim

05 - Kelebek Gibi

06 - Güvercinler Konsunlar

07 - Canlar

08 - Sensin Gülüm

09 - Yaðmur

1998 - Sen AðlamaEþref Ziya Terzi01 - Yanar Bu Gönül

02 - Can Pazarý

03 - Ne Hallerdeyim

04 - Sen Aðlama

05 - Bayazýt Meydaný'ýnda

06 - Ýsyan Çiçeði

07 - Yakvarsam Har An

08 - Aðlatma Beni

09 - Bebeðim

10 - Kurþuna Sitem

2000 - Olmadý DostEþref Ziya Terzi01 - Olmadý Dost

02 - Daðlar Geçit Verin

03 - Konuþ Ne Olur

04 - Ferman

05 - Bir Garip Sevda

06 - Söyle Ýstanbul

07 - Caným Ol

08 - Çocuklar

09 - Can Senindir2001 - Klasikler IEþref Ziya Terzi01 - Kalksam ve Dirilsem

02 - Karanlýk

03 - Ýnfilak

04 - Aðlar

05 - Arýyorum

06 - Bilmeden Önce

07 - Nereye

08 - Uzaklarda

09 - Bir Gün Gelir

10 - Zaman

2002 - Beyaz Bir ÖlümEþref Ziya Terzi01 - Beyaz Bir Ölüm

02 - Sensiz

03 - Sevda Yazdým

04 - Öleceðim

05 - Olmazsa Olmazlarýn

06 - Nazlý Çiçeðim

07 - Adýný Anýyorum

08 - Divane Olsam

09 - Yakarýþ

10 - Eðilme2003 - Klasikler IIEþref Ziya Terzi01 - Þehide Aðýt

02 - Sonsuzluða Özlem

03 - Aðla Gülüm

04 - Gür Seda

05 - Þehadet Uykusu

06 - Ayrýlana Dek

07 - Aðlama Karanfil

08 - Yollar Senindir

09 - Özgürlüðün Golgesinde

10 - Sevda Dedim

2006 - Yol BoyuncaEþref Ziya Terzi01 - Ateþe Atma

02 - Ben Aþký Satýn Aldým

03 - Ardýndan gelemem

04 - Karadaðlar

05 - Giderim

06 - Nereye Kadar

07 - Efendim

08 - Gelmedim

09 - Leyla

10 - Ah Etme2007 - Klasikler IIIEþref Ziya Terzi01 - HABER VER

02 - CANLAR

03 - AÞKIN AÞKI

04 - CANIM BENÝM

05 - RÜZGÂR

06 - GÖNÜL

07 - BAHAR

08 - VATANIM BENÝM

09 - SECDE YERÝNDE

10 - NE HALLERÝRDEYÝM2008 Ölüm Aþkýmýn Adý OlsunEþref Ziya Terzi & Senai DemirciSen Babasýn

Cenazeme Gelirmisin

Gençliðim

Benim Ölümüm

Korkuyorum

Uçurtma

Can Kýrýðý

Gözlerinde YittiðimEþref Ziya Terzi - Ensturman Albüm de mevcuttur 
1 1 1
2013-02-01T16:48:02+02:00
Arkadaşım lütfen böyle sorular sorma düzgün sorular sor
0