Osmanlı kuruluş döneminde;

I. Yeniçeri ocağının kurulması
II. iskan politikasının uygulanması
III. yaya ve müsellem birliklerinin oluşturulması

gelişmelerinden hangilerine, gönüllü birliktelerin yetersiz
hale gelmesinin ortam hazırladığı ileri sürülebilir?

A)Yalnız I B)Yalnız II C) Yalnız III
D) I ve III E) II ve III

2

Cevaplar

2013-02-01T16:14:35+02:00

a ..............................................................

 

0
2013-02-01T16:17:16+02:00

a ..............................................................

0