Cevaplar

2013-02-01T16:21:32+02:00
Kur’an-ı Kerim’in Temel Eğitici NitelikleriKutsal kitabımız olan Kuran’ı Kerim, insanların ahlaklı ve erdemli bir hayat sürebilmeleri için onların bu konuda eğitilmelerini amaçlar. Kuran’ın temel eğitici niteliklerinden bazıları; insanı iyiye ve güzele yönlendirmesi, açıklayarak aydınlatması, öğüt vermesi ve hatırlatması, hayatın anlamlandırılmasına yardım etmesi olarak sıralanabilir.
Kur’an İyiye Ve Güzele Yönlendirir


Daha önce de belirtildiği gibi insan kendisi ve başkalarının yararına olacak iyi ve doğru davranışları yapmalıdır. Bunları yapmak, kendisinin ve başkalarının mutlu olmasını sağlayacaktır. Kuran, bizi bu konuda pek çok ayetleriyle teşvik etmiştir. Bakara suresi 215. ayette ; “ Hayırdan her ne yaparsanız Allah onu bilir.” Buyrulmuştur. Casiye suresi 15. ayette ; “ Kim iyi bir iş yaparsa faydası kendisinedir.”buyrulmaktadır.
İnsan, kendisine ve başkalarına yararı dokunabilecek işler yapmak istiyorsa önce sahip olduğu yetenekleri kullanarak hayata dair bilgi ve tecrübelerini geliştirmelidir. Çok çalışarak üretmeli, araştırmaya, yeni şeyler öğrenmeye önem vermelidir. Peygamberimizin “ Veren el, alan elden üstündür.” Sözünü ilke haline getirerek, maddi ve manevi imkânlarını geliştirmeye çalışmalıdır. Bilgi ve tecrübelerini başka insanlarla paylaşmalı, muhtaç insanlara yardım etmeli, yoksulları, kimsesizleri koruyup gözetmelidir.
kaynak
Kaynak: http://www.msxlabs.org/forum/soru-cevap/227945-kuran-i-kerimin-temel-nitelikleri-nelerdir.html#ixzz2JeoW39Bs
0
2013-02-01T16:21:47+02:00


. KURAN-I KERİM’İN TEMEL EĞİTİCİ NİTELİKLERİ 
1. Kuran, İyiye Ve Güzele Yönlendirir 
Kuranıkerim, İnsanlara iyiliği emredip kötülükten sakındırmalarını İster Bunu mümin erkek ve kadının temel bir özelliği olarak görür 
Kuranıkerim, Müslüman’lardan iyilik konusunda başka insanlara örnek olmalarını şu şekilde ister 
"Sizler insanlar için çıkartılmış en hayırlı ümmetsiniz iyiliği emreder, kötülüğü yasaklar ve Allah'a inanırsınız" 
Kuranıkerim, insanların hem iyi olmalarını hem de başkalarını iyilik ve güzellikle Allah'ın yoluna çağırmalarını ister "Hikmetle ve güzel öğütle Rabbi’nin yoluna çağırır" ayeti bunun en açık örneğidir 
2. Kuran, Açıklar ve Aydınlatır 
Kuranıkerim, insanlara bilmeleri gereken konulara açıklayarak onları aydınlatır "And olsun ki, size apaçık ayetler, sizden önce geçenlerden misal ve sakınanlara öğüt indirdik" 4 ayeti, Kuran'ın insanlara bilmeleri gereken hakikatleri açıklamak için gönderildiğini gösterir Yapılan bu açıklamalar insanın yolunu aydınlatır, yanlış yapmasına engel olur. 
Kuranıkerim'in açıklamaları hem dünyayı hem de ahireti kapsar insan, dünyada mutlu olmak için ihtiyaç duyduğu temel ilkeleri Kuranıkerim'de bulabilir 
3. Kuran, Öğüt Verir ve Hatırlatır 
Kuranıkerim, insanların güzel ahlaklı, mutlu ve huzurlu olmalarını öğütler Bunun İçin önce insanlara iyiliğin ve kötülüğün ne olduğunu açıklar insandan kendisini tanımasını ister Kendisini tanıyan insanın yaratıcısına inanacağını bildirir Bunun için insandan, hem kendisi hem de içinde yaşadığı dünya hakkında düşünmesini ister 
"Bu Kuran, ayetleri üzerinde düşünsünler ve aklı olanlar ders alsınlar diye sana indirdiğimiz mübarek kitaptır.'' 1 gibi pek çok ayet, Kuran'ın öğüt verici ve hatırlatıcı olduğunu gösterir. insanlar, temel doğruları kendileri bulabilirler. Kuran bu doğrulardan ayrılmamamızı bize hatırlatır. 
Kuran, ısrarla insanı düşünmeye sevk eder. Aklını kullanan insan, hem Allah'a kolayca inanır hem de Allah'ın istediği gibi ahlaklı olur. Kuranın, insanları, sık sık düşünmeye çağırmasının sebebi budur. 
4 Kuran-ı Kerim hayatı anlamlandırmamıza yardım eder.
Kuran-ı Kerim’de Allah kullarına dünyada çalışmalarını temiz olan yiyeceklerden yiyip içmelerini buna karşılık savurganlıktan kaçınmalarını öğütlemiştir. Yüce Allah kazanma ve harcamada bazı ölçüler koymuştur. Bir Müslümanın belli bir refah düzeyine ulaşması için çalışmasını emretmiştir.
Kuran-ı Kerim yaşamın güzel yönlerini bize bildirir. İnsanları sevmemizin hayvanları ve doğayı sevip korumamızın güzel huylardan olduğunu hatırlatır. Kuran-ı Kerim bizim dünyayı ihmal etmemizi istemez. Çalışıp kazanmamızı, başarılı olmamızı ister. Kuran-ı Kerim fert ve toplum hayatı için son derce zararlı olan içki kumar zina yalan söyleme gibi alışkanlıkları da yasaklayarak hayatı anlamlı kılar.

0