Cevaplar

  • Eodev Kullanıcısı
2013-02-01T18:49:36+02:00

İpek Yolu
Orta Çağ’da Hindistan ve Uzak Doğu’da üretilen baharat, ipekli dokuma ve kıymetli madenlerin Avrupa'ya ulaştırılması için kullanılan ve Anadolu'dan geçen kervan ticaret yolu.

kut
Devlet idaresinde güç, yaratıcılık ve yetki bakımından sahip olunan üstün güç.

kurultay
Ulusal veya uluslararası bilimsel toplantı. 2. Bir kuruluşun, gündemindeki sorunları, temel konuları konuşmak ve yeni kurullar seçmek üzere belli sürelerle veya gerektikçe yaptığı genel toplantı, kongre: Dil Kurultayı. 3. tar. Eski Türklerde devlet işlerinin görüşülüp karara bağlandığı meclis.

feodalite
Derebeylik, feodal sistem

Manihaizm
Manicilik

Manicilik nedir peki?
(Mâni söyleme işi)
(İranlı düşünür Mani'nin III. yüzyılda kurduğu ve iyilik kötülük esasına dayalı dinî öğreti, Manihaizm   bunlar  tarih ve ınkilap tarihi sosoyal bilgilerde işlenen bazı konulardır 

1 5 1