Cevaplar

2013-02-02T11:47:03+02:00

ürkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM), Türkiye Cumhuriyeti‘nin 23 Nisan 1920′de kurulmuş olan yasama organıdır.

Anayasanın 108′nci Maddesine göre, yasama yetkisi Türk Milleti adına Türkiye Büyük Millet Milletvekili genel seçimleri, dört yılda bir, serbest, eşit, tek dereceli, genel oy esaslarına göre, yargı organlarının genel yönetim ve denetimi altında yapılır.

Milletvekili seçilebilmek için, en az ilköğretim mezunu olmak ve ayrıca, Anayasada yazılı diğer seçilme yeterliliklerine sahip olmak gerekir. TBMM üyeleri, yasama dokunulmazlığına sahiptir.

0
2013-02-02T14:24:18+02:00

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ NASIL AÇILDI?

Atatürk, millî mücadeleye devam edebilmek için bir millî meclisin kurulması gerektiğine inanıyordu. Büyük Millet Meclisi'nin Ankara'da açılmasını 19 Mart 1920 tarihinde valiliklere ve kolordu komutanlıklarına duyurdu. Derhal Anadolu'da yeni bir seçim başladı. Meclis-i Mebusan'dan Ankara'ya geleceklerin yeni Meclis'e katılabilecekleri de duyuruda yer aldı. Bunun üzerine, İstanbul'dan 86 mebus Ankara'ya geldi.

 

10 Nisan 1920 tarihinde, milletvekillerinin çoğu Ankara'da toplandı. Büyük Millet Meclisi'nin toplanacağı salona bir kürsü yapıldı. Fakat oturacak sıra yoktu. Öğretmen Okulu'nun uygulama okuluna ait Öğrenci sıraları salona getirildi.

 

O sıralar Ankara'da elektrik yoktu. Kahvehanelerin birinden alman avizeli bir petrol lâmbası Meclis'e asıldı. Salonun ortasına odun yakan saç bir soba kuruldu. Meclis kürsüsünün üzerine zafer kazanılana kadar kalmak üzere siyah bir örtü serildi.

 

23 Nisan 1920 Cuma günü Ankaralılar Hacıbayram Camiine giderek namazlarım kıldılar. Namazdan sonra büyük bir kalabalık camiden Meclis'e hareket etti.

 

Alay Meclis'e geldiğinde Atatürk, Meclis'in önünde dimdik tunç bir heykel gibi coşup gelen bu insanları seyrediyordu. Alay, Meclisin önünde durdu. Bir hoca dua okudu. İki kurban kesildikten sonra milletvekilleri Meclis'e girdiler.

 

Türkiye Büyük Millet Meclisi bu şekilde bir törenden sonra açıldı. Milletvekilleri tutanakları okuduktan sonra yemin ettiler. Bu ilk toplantıya 338 milletvekilinden ancak 115'i katılabilmişti. Sinop Milletvekili Şerif Bey geçici başkanlığa seçildi. Şerif Bey bir konuşma yaptı. Bundan sonra Ankara Milletvekili Mustafa Kemal Paşa söz alarak ülkenin genel durumu hakkında açıklamalar yaptı, bilgi verdi. Bu ateşli konuşmasıyla büyük sempati topladı.

 

Büyük Millet Meclisi Başkanlığına Mustafa Kemal Paşa seçildi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı aynı zamanda yeni Hükümetin de başkanı oldu. Bu yeni yönetim, Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükümeti adını aldı. Bütün milletvekilleri, millet yolunda canla başla çalıştılar. Türk Milletine yararlı hizmetler verdiler.

 

Bu birinci Meclis, aslında olağanüstü yetkilerle donatılmış bir Kurucu Meclis'ti. işgal kuvvetleri Akdeniz'e dökülene kadar bu Meclis hizmet gördü. Millî egemenlik ruhu bu Meclis'te canlandı ve amacına ulaştı.

 

Büyük Millet Meclisi açıldıktan sonra ilk kabineyi Mareşal Fevzi Çakmak kurdu. Vekiller Heyeti (Bakanlar Kurulu) da seçilerek görevine başladı.

 

İlk TBMM'nin Kuruluş Amacı :

 

1. Vatanın bütünlüğünü ve milletin bağımsızlığını sağlamak,

 

2. Yurdu düşmandan kurtarmak için milleti bir araya getirmek,

 

3. Millet adına karar verebilecek bir organ oluşturmak,

 

4. Ulusal irade ile birlikte hareket etmek.
0