1 "Topkapi, or on the way I met a man with seven wife. Every woman carrying seven bags. Each bag had seven cats. Every cat also had seven puppies. Kittens, cats, bags, women - the total number of Topkapi person or goes? '

2. A man is a fox, a chicken, and a sack of corn a side of the river in front of them's going to the other side. The man next to the boat taşıyabiliyormuş one thing alone. If the fox if they are alone with the chicken, place the chicks foxes. If you are alone with a sack of corn kalılarsa with chicken, chicken corn place. In this case, the man is how all this against the shore?

3. 3 men go to a hotel, each with a total of 30 pounds, 10 pounds, giving away belongings room by paying the amounts and interest in the room. But the hotel manager remembers that today's Wednesday and implements a special fiat. Man cuts an extra 5 pounds 3 give the bellboy ister.Bellboy u guys call comes into the room and gives back to 5 pounds, 2 pounds of it as a tip on the bellboy gives people share the remaining 3 pounds.
In this case, the amount paid for the hotel men 9 liras (10 pounds appeared earlier, and then back to 1 lira shared). As a result the total amount paid is 3x9 = 27 pounds, 2 pounds, and as a result appeared to tip the bellboy a total amount spent is = 27 + 2 = 29 pounds. But then one pounds entering the hotel they were 30lira money gone?

4. There are four men in front of them has decided to take a hyperlink. All the same side of the bridge. There are only 17 minutes to spend all his men against the shore. They have a single lantern. A maximum of 2 people can bridge for the night. One who passes torch to carry and bring you back to the bridge. Men each different speed. One of the couples from the bridge, even if a faster speed can be very slow.
Rates of men are:
1.Adam: bridge 1 min. passing by.
2.Adam: bridge 2 min. passing by.
3.Adam: bridge 5 min. passing by.
4.Adam: the bridge for 10 minutes. passing by.

cevaplayın türkçesi ve cevapları lütfen

2

Cevaplar

En İyi Cevap!
2013-02-02T12:35:17+02:00

1."Topkapı ya giderken yolda yedi karısı olan bir adamla tanıştım. Her kadın yedi çanta taşıyordu. Her çantada da yedi kedi vardı. Her kedinin de yedi yavrusu vardı. Kedi yavruları, kediler, çantalar, kadınlar - Toplam kaç kişi Topkapı ya gidiyordur ?"

2. Adamın biri bir tilki, bir piliç, ve bir çuval mısırı önlerindeki nehrin bir yakasından öteki yakasına geçirecekmiş. Adam kayıkta yanında yanlız bir şey taşıyabiliyormuş. Eğer tilki ile piliç yanlız kalırlarsa, tilki piliçi yer. Eğer piliç ile mısır çuvalı yanlız kalılarsa, piliç mısırı yer. Bu durumda adam bütün bunları karşı kıyıya nasıl taşır?

3. 3 adam bir otele gider, her biri 10 lira vererek toplam 30 lira ödeyerek oda tutarlar ve eşyalarını alıp odalarına çıkarlar. Fakat otel müdürü bugünün çarşamba olduğunu hatırlar ve özel bir fiat uygular. Bellboy u çağırır fazladan kestiği 5 lirayı 3 adama vermelerini ister.Bellboy adamların odasına çıkar ve 5 lirayı geri verir, bunun üzerine adamlar 2 lirayı bahşiş olarak bellboya verir geri kalan 3 lirayı paylaşırlar.
Bu durumda adamların otel için ödedikleri miktar 9 liradır (daha evvel 10 lira vermişlerdi, sonra da 1 lira geri paylaştılar). Sonuçta toplam ödedikleri miktar 3x9 = 27 lira dır, 2 lira da bellboy a bahşiş vermişlerdi ve sonuçta harcadıkları toplam miktar= 27 + 2= 29 lira dır. Fakat otele girerken verdikleri para 30lira idi o halde 1 lira nereye gitti?

4. Önlerindeki bir köprüyü geçmeye karar vermis 4 adam var. Hepsi köprünün aynı tarafındadır. Bütün adamları karsı kıyıya geçirmek için yanlızca 17 dakikanız vardır. Ellerinde bir tek fener var. Gece olduğu için en fazla 2 kişi köprüden geçebilir. Köprüden kim geçerse geçsin feneri biri taşıyacak ve geri getirecektir. Adamların her birinin hızı farklıdır. Köprüyü geçen çiftler den biri daha hızlı dahi olsa yavaş olanın hızında geçebilir.
Adamlarımızın hızları :
1.Adam : köprüyü 1 dak. geçiyor.
2.Adam : köprüyü 2 dak. geçiyor.
3.Adam : köprüyü 5 dak. geçiyor.
4.Adam : köprüyü 10 dak. geçiyor.

2 5 2
2013-02-02T12:49:51+02:00
1 topkapinin yolunun orda yedi eşli bir adamla tanistim. Her bir kadin yedi canta tasiyordu. Her cantada yedi kedi vardi. Her kedinin de yedi yavrusu vardi. Kedi yavrulari, kediler, cantalar, kadinlar - topkapiya gidenlerin toplam sayisi kaç ? 7x7=49(kedi yavrulari). 7(kediler). 7(cantalar). 7(kadinlar). 1(adam). Cevap= 71
0