Cevaplar

2013-02-02T12:50:33+02:00

1. Aşağıda üç farklı madde pistonların içine yerleştiriliyor ve sıkıştırılmak isteniyor.

Her pistona eşit kuvvet uygulandığına göre hangi seçenekteki yargı doğrudur?

A)     A ve C maddeleri daha çok sıkıştırılabilir.

B)      Hiçbir madde sıkışmaz.

C)      Yalnız A sıkıştırılabilir.

D)      Sadece B sıkıştırılabilir.

2. Milattan önce 400’lü yıllarda yaşayan Democritus atom hakkında bazı fikirler ortaya atmıştır.

Aşağıdaki yargılardan hangisi Democritus’un görüşü olamaz?

A)     Maddeler taneciklerden oluşmuştur.

B)      Bütün maddeler aynı tür atomlardan oluşur.

C)      Atom bölündüğünde çok fazla enerji açığa çıkar.

D)     Atomlar bölünemez.

3. Aşağıda maddeyle ilgili bazı olaylar verilmiştir.

Yukarıdaki ifadelerden hangisi maddenin tanecikli yapıda olduğunu kanıtlar?

A)     K

B)      L

C)      L ve M

D)     K, L ve M

 4. Aşağıdakilerin hangisinde sadece bileşik molekülleri bulunur?

0