Cevaplar

2013-02-02T13:09:08+02:00

hangi proje ona göre....................................................................

0
2013-02-02T13:11:08+02:00

Orhun Abideleri Türk adıyla ortaya çıkan ilk yazılı kaynak olması açısından önemlidir Aynı zamanda kitabeler Türk Dilinin ve Edebiyatının ilk ölümsüz eserleridir Ayrıca Abideler Türk Kültürü, Tarihi ve Edebiyatı açısından da büyük öneme sahiptir Abideler yazıldıkları dönemin sosyal hayatı, dünya görüşü ve insanların inançları hakkında bilgi vermektedirBelki de en önemlisi de Türk Milletine bir vasiyet bir uyarı niteliği taşımasıdır Abidelerde kullanılan dil ise, yer yer realist bir tarih lisanı kullanılmış, yer yer milli ve içtimai tenkit ve güven cümleleri, yer yer de kuvvetli bir hitap dili kullanılmıştır Abidelerde kullanılan Türkçe’nin devrinin aydınları tarafından işlenmiş bir edebiyat dili olduğu açıkça görülmektedir Abidelerde asılarca işlenmiş gelişmiş, o kadar ki Türkler arasında ortak söyleyiş değeri kazanmış milli bir destan lisanı bulunduğu katiyetle söylene bilir 

BELKİ OLABİLİR

0