Cevaplar

2013-02-02T13:10:25+02:00
Ters Fonksiyon Bulma [değiştir] Eğer ƒ X i Y ye götürüyorsa, ƒ–1 Y yi X e götürür.  şeklindeki doğrusal fonksiyonların tersi  dır. Örnek:  fonksiyonunun tersi  dır. Bir başka deyişle paydaki x'li terim ile paydadaki sabit sayının hem yerleri hem işaretleri değişir. Örnek: gibi ikinci dereceden polinom şeklindeki fonksiyonların tersini bulmak için şu yol uygulanır:  (Bu aşamadan sonra x yalnız bırakılmaya çalışılacak.) (İfadenin bir kısmı tam kare hâline çevrildi) (x, 3 ten büyük olduğu için mutlak değer içi pozitiftir.)
0
  • Eodev Kullanıcısı
2013-02-02T13:11:41+02:00

B‹R FONKS‹YONUN TERS‹
Her fonksiyonun tersi vard›r. Ancak her fonksiyonun tersi fonksiyon de¤ildir.
Bir fonksiyonun tersininde fonksiyon olmas› için o fonksiyonun bire bir ve örten olmas›
gerekir. Aksi hâlde o fonksiyonun ters fonksiyonundan söz edemeyiz.
f fonksiyonu, A’dan B’ye tan›mlanm›fl bire bir ve örten fonksiyon ise,
fog = gof = I koflulunu sa¤layan g fonksiyonuna f fonksiyonunun tersi denir ve
f
-1
ile gösterilir.
f= A→B bire bir ve örten fonksiyon I: A →A birim fonksiyon olsun
fof
-1
= f
-1
of = I

1 5 1