Cevaplar

2013-02-02T14:16:03+02:00
Divan edebiyatına Türklerin kazandırdığı bir türdür. Şekil olarak rübaiye benzer. Tek dörtlüktür, aaxa kafiye düzeni vardır.   Halk edebiyatındaki mani ve İran edebiyatındaki rübainin etkisiyle oluşmuş denebilir. Aruzun sadecefâilâtün fâilâtün fâilün kalıbıyla yazılır. Ayrıca 11'li hece ölçüsüne de çoğu zaman uyduğundan şairlerimizce hoş bulunmuş olabilir. Rübaiden sadece ölçüsü yönüyle ayrılır. Bazı tuyuglarda dört dize de kafiyeli olabilir.   Uyak şeması genellikle aaxa şeklindedir. Ancak aaaaşeklinde uyaklanan tuyuğlar da vardır.   1.Divan şiirine Türklerin kazandırdığı nazım biçimidir. 2.Rubailerde işlenen konular tuyuğda da işenir. 3. Az sözle çok şey anlatılmaya çalışılır. Yoğun şiirlerdir. 4. En öenmli temsilcisi Kadı Burhaneddin'dir. Ayrıca Nesimi de tuyuğ örneklerini bolca vermiştir. 5. Kafiye düzeni aaaxa veya aaaa şeklindedir.
1 5 1
En İyi Cevap!
2013-02-02T14:16:03+02:00
Özellikleri [değiştir] Divan Edebiyatına Türklerin kazandırdığı bir nazım şeklidir. Kafiye düzeni aaxa ya da aaaa şeklindedir. (manide de öyle) Dört dizeden oluşur. Tuyuğlarda genellikle cinaslı kafiye kullanılır. Tuyuğda, mani ve rubaide olduğu gibi önemli bir fikir söylenmeye çalışılır. Bu nedenle zor söylenen şiirlerden sayılır. Mahlassız bir şiirdir. Kadı Burhaneddin ve Nesimî bu türün ustalarıdır.
1 5 1