Cevaplar

2013-02-02T17:22:37+02:00

Temel Parçacıklar 
1-) Leptonlar 
2-) Kuarklar

3-) Nötrinolar Elementer parçacıklar içinde adını James Joyce dan alan parçacıklar Kuarklardır.
Kuarklarda spin ½ ve elektrik yükleri 2/3 veya -1/3 olan parçacıklardır. 
Şimdilik bilinen 6 kuark vardır. 
Atom cekirdeği etrafında bulunan elektron bir elementer parcacık olduğu için 
onunla fazla uğraşmayacağız. Geriye kalan, "çekirdek nedir"? 
Sorusuna cevap arayacağız. 
Çekirdek Nukleon adını verdiğimiz proton ve nötrondan meydana gelmiştir. 
Elektron ve çekirdek, içindeki Nötron ile Proton kararlı parçacıklardır.
Çekirdeği ilgilendiren parçacıklar ailesi iki kısımdır. 
1-) Baryonlar 
2-) Mezonlar 
Baryonlar ağır parcacıklardır, mezonlar orta ağır parçacıklardır. 
Baryonlar ve Mezonların hepsine Hadronlar adı verilir.
Yunanca kuvvetli parçacık anlamındadır. 
Kuark kuramına göre Baryonlar 3 kuarktan, Mezonlar ise bir kuark ve 
bir antikuarktan oluşmuşlardır. 
Nötron UDD kuarklarından, Proton ise UUD kuarklarından meydana gelmiştir. 
Elektrik yükleri hesaplandığında 2/3 -1/3-1/3 = 0 yani yüksüz Nötron 
ve 2/3+2/3-1/3 = 1 yüklü Proton olduğu görülür. 

1 5 1