Cevaplar

2012-09-03T20:44:23+03:00

ONAYLANMIŞ CEVAP

×
Uzmanlar tarafından teker teker incelenmiş onaylı cevaplar, doğru ve güvenilir bilgileri içermektedir. Eodev içerisinde moderatörler tarafından kontrol edilmiş milyonlarca kaliteli cevap vardır ancak onaylanmış cevaplar mükemmel ötesidir.

ünlü daralması:

bekl-e-yor > bekl-i-yor
kalm-a-yor > kalm-ı-yor
özl-e-yor > özl-ü-yor
soll-a-yor > soll-u-yor

 

hece düşmesi:

ağız-a>ağza burun-a>burna
beyin-e>beyne boyun-a>boyna
omuz-a>omza göğüs-e>göğse
karın-ı>karnı beyin-e>beyne
kayın-ı>kaynı oğul-u>oğlu
gönül-ü>gönlü akıl-ı>aklı


ünlü türemesi:

emir ← emr keşif ← keşf
azil ← azl nakil ← nakl
hüküm ← hükm bahis ← bahs
fikir ← fikr nutuk ← nutk
sabır ← sabr şahıs ← şahs
şehir ← şehr ilim ← ilm
zehir ← zehr zikir ← zikr

3 3 3
En İyi Cevap!
2012-09-03T20:50:45+03:00

ONAYLANMIŞ CEVAP

×
Uzmanlar tarafından teker teker incelenmiş onaylı cevaplar, doğru ve güvenilir bilgileri içermektedir. Eodev içerisinde moderatörler tarafından kontrol edilmiş milyonlarca kaliteli cevap vardır ancak onaylanmış cevaplar mükemmel ötesidir.

ünlü daralması:

de - yor > di - yor  

  de - yerek > di - yerek 

   de - yen > di - yen

bekl-e-yor > bekl-i-yor  

kalm-a-yor > kalm-ı-yor

  özl-e-yor > özl-ü-yor   

soll-a-yor > soll-u-yor

sakla- yor > sakl- ı- yor

dile- yor  > dil-e- yor

 

hece düşmesi:

burun-burnu

sabır-sabrı

alın-alnı

boyun-boynu

nehir-nehri

şehir-şehri

beyin-beyni

devir-devri

ağız-ağzı

emir-emri

 

 

ünlü türemesi:

dar>dar-a-cık, az>az-ı-cık, bir>bir-i-cik, genç>genc-e-cik bu fazla aklıma gelmedi :)

3 5 3