Cevaplar

2013-02-02T21:02:59+02:00

Bir metinde dil ögelerinin dil bilgisi kurallarına uyularak yan yana getirilmesine BAĞLAŞIKLIK(dil bilgisi bağıntısı)denir.

Bir metin, yalnızca dil bilgisi kurallarına göre düzenlenmez.Dİl ögelerinin ifade ettikleri husus ve durumlar arasında anlam bağıntıları da vardır.Bu anlatım bağıntılarına BAĞDAŞIKLIK adı verilir.Kısaca anlam ilişkisi bağıntısıdır.

BAĞLAŞIKLIK
: Bir metinde dil öğelerinin dil bilgisi kurallarına uyularak yanyana getirilmesine denir.

BAĞDAŞIKLIK :Bir metin,yalnızca dilbilgisi kurallarına göre düzenlenmez.Dil öğelerinin ifade ettikleri husus ve durumlar arasında anlam bağıntıları da vardır.Bu anlam bağıntılarına bağdaşıklık denir.

0
  • Eodev Kullanıcısı
2013-02-02T21:13:04+02:00

BAĞDAŞIKLIK

Dil öğelerinin (ek, kelime ve kelime grupları) aralarında oluşturdukları anlam bağıntılarına bağdaşıklık denir. Kelimelerin yeni bir anlam ifade etmek için yan yana gelerek oluşturdukları söz gruplarına bağdaştırma denir. Bağdaşıklık cümlelerde aşağıdaki durumlarda etkili olarak anlam bozukluklarını engeller.

1. Birbiriyle çelişen ifadelerin bir arada bulunmasını ve bundan doğabilecek anlatım bozukluklarını engeller.

Örnek: Sanırım bu işi mutlaka kabul edecektir. >>

Bu işi mutlaka kabul edecektir veya Sanırım bu işi kabul edecektir.

Gönderdiğim paketi eminim bugüne kadar almış olmalısınız.>>

Gönderdiğim paketi eminim bugüne kadar aldınız veya Gönderdiğim paketi bugüne kadar almış olmalısınız.

2. Olumlu ve olumsuz durumlarda kullanılacak fillerin karıştırılmasını ve bundan doğabilecek anlatım bozukluklarını engeller: ( Olumlu durumlar için: sağladı, vesile oldu, sağladı; olumsuz durumlar için ise: neden oldu, sebep oldu, yol açtı vb. fiiller kullanılır.

Örnek:

Bana yardım ederek kısa sürede işi bitirmeme sebep oldu. ==>

Bana yardım ederek işi kısa sürede bitirmemi sağladı.

Laf taşıyarak aralarının bozulmasına katkıda bulundu. ==>

Laf taşıyarak aralarının bozulmasına sebep oldu.

3. Cümlenin kurumundaki mantık hatalarını ve bundan kaynaklanan anlatım bozukluklarını engeller.

Örnek:

Sigara içmeye devam ederseniz ölürsünüz hatta kanser bile olursunuz. ==> Sigara içmeye devam ederseniz kanser olursunuz hatta ölürsünüz.

Bırakın düşmeden yürümeyi koşamaz bile o.==>

Bırakın koşmayı düşmeden yürüyemez bile o.

4. Yakın sesli ve ya yakın anlamlı kelimelerin anlamlarının birbiriyle karıştırılmasını ve bundan doğacak anlatım bozukluklarını engeller.

Örnek:

Başvurduğu işyerinden son öğretim durumunu gösterir belge istediler. ==> Başvurduğu işyerinden son öğrenim durumunu gösterir belge istediler

Yunus'un saçları büyümüş. ==> Yunus'un saçları uzamış.

5. Deyimlerin yanlış kullanılmasını ve bundan kaynaklanacak anlatım bozukluklarını engeller.

Örnek: O kadar sinirliydi ki yüzünden dökülen bin parçaydı. ==>

O kadar sinirliydi ki yüzünden düşen bin parçaydı.

Çocuk, arkadaşlarının dediklerine kulak astığı için bu duruma düştü.==>

Çocuk arkadaşlarının dediklerine kulak asmadığı için bu duruma düştü.

Adam hâkimin odasının önünden geçerken içeriye göz gezdirdi.==>

Adam hakimin odasının önünden geçerken içeriye göz attı.

 

0