Cevaplar

2013-02-03T12:56:20+02:00

Asya Hun Devletinde Devlet Yönetimi

Hun devleti başında bulunan kişi ” tan-hu” ya da “şen-yu” olarak anılıyordu . Tanhu sözcüğü bir ünvan olarak ” sonsuz genişlik” anlamına gelmektedir . Hükümdarlık da kut anlayışı egemendi . Hükümdarlığın tanrıdan geçtiği görüşü vardı . Ülke , töre hükümlerine göre yönetilirdi . Şenyunun görevi , ülkede dirliği sağlamak , adaleti gerçekleştirmek , orduya komuta etmek , meclisi yönetmek olarak sıralanabilir . Hükümdarlık babadan oğla geçmektedir . Ülke oğullar arasında doğu , batı , merkez olarak miras bırakılmaktadır . Türk devleti hükümdarı eşine “ka-tun” ( hatun ) denirdi . Yönetimde söz sahibiydi . Büyük Hun Devleti'nde üç meclis bulunuyordu .

* 1 . Meclis: Dini nitelikte konular tartışılır . Yılın ilk aylarında toplanırdı . 
* 2 . Meclis: Haziran ayında toplanır ve devlet işleri görüşülürdü . 
* 3 . Meclis: Sonbaharda toplanılır ve askeri işler görüşülürdü . 
Devamlı devleti yöneten ” seçkinler meclisi” vardı . Bu meclise ” ayukı” denilmekteydi .

 

0
2013-02-03T12:56:34+02:00

devletler arası ilişki yeterince güçlü değildi

çünkü devletler birbirleri ile uzlaşamıyordu.

kolay gelsin.cevabımı en iyi seçersen sevinirim.

0