Cevaplar

2013-02-03T13:21:46+02:00

roman .............................................................................

1 5 1
2013-02-03T13:30:36+02:00
11. Sınıf Türk Edebiyatı Kitabı Cevapları (Biryay) sayfa 39 Coşku ve Heyecanı Dile Getiren Metinler
SAYFA 39
TANZİMAT DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI

Coşku ve Heyecanı Dile Getiren Metinler

Bu şiirin yazılış amacının ne olabileceği konusunda beyin fırtınası yapınız. Şiirin yazılış amacı olarak belirlediğiniz fikirleri uygun başlık altında defterinize yazınız.

Bu şiirin yazılış amacı bilimde, teknikte, mimaride, sosyal hayatta büyük gelişmelere gösteren Batı'ya dikkat çekmek, İslam ülkelerinin, Doğu'nun, Osmanlının neden çağın gerisinde kaldığı sorusuna cevap aramaktır.
Batı her yönden ilerlemiştir.
İnsanlarımız gelişmeye karşı ilgisizdir.
Hükümet, yönetim bilgiye, eğitime önem vermemektedir, halka zulmetmektedir.
Yenilik ve ilerlemenin önündeki en büyük engel hükümettir.

Okuduğunuz gazelin ahenk özelliklerini, nazım birimini, temasını ve imgelerini bulup aşağıdaki tablonun ilgili bölümüne yazınız.
0