Cevaplar

2013-02-03T14:06:35+02:00

1:ampul 2:florosan lamba 3:neon lamba hangileri gazların iletkenlik özelliğinden yararlanarak yapılmıştır anlamıyla anlatırmısınız

0
2013-02-03T14:29:19+02:00

Sosyal Bilgiler 6. Sınıf  400   Klasik basit soru

1)Olgu nedir?
2)Görüş nedir?
3)Paralel nedir?
4)Meridyen  nedir?
5)Iki meridyen arası zaman farkı kaç dakikadır?   
6)Iki paralel arası kaç km'dir?
7)Bir  ürün aldığımızda ve market sahibi bunu    kabul etmezse nereye gitmeliyiz?
8)Bilimsel araştırma basamaklarından 1. nedir?
9)Bilimsel araştırma basamaklarından 2. nedir?
10)Bilimsel  araştırma basamaklarından 3. nedir?
11)Bilimsel araştırma basamaklarından 4. nedir?
12)Bilimsel araştırma basamaklarından 5. nedir?
13)1937Yılında  TÜRK TARIH kurumu tarafından yayınlanmaya başlayan kitabın adı nedir?
gileridir?
15)Sosyal bilgileri oluş turan dallar hangileridir?
16)Dünyada kaç kıta vardır?
17) Dünyadaki kıtaların isimleri?
18)başlangıç meridyenine nead verilir?
19)Dünyayı ikiye bölen hayali çizgiye ne ad verilir?
20)Türkiyenin coğrafi konumu  nedir?
21)Iç Anadolu bölgesinin bitki örtüsü nedir?
22)Marmara bölgesinin bitki örtüsü nedir?
23)Ege bölgesinin bitki örtüsü nedir?
24)Karadeniz  bölgesinin  bitki örtüsü nedir?
25)Akdeniz bölgesinin bitki örtüsü nedir?
26)Doğu Anadolu bölgesinin bitki örtüsü nedir?
27)Güney doğu Anadolu bitki örtüsü nedir?
28)Parayı kim bulmuştur?
29) Yazıyı kim bulmuştur?
30)Ilk kütüphaneyi kimler bulmuştur?
31)Urartuların başkenti nerede?        
32)Türk tarih kurumu ne  zaman açılmıştır?
33)Türk dil kurumu nezaman açılmıştır?
34)Lidyalılar neyi bulmuştur?
35)1937'de nere açılmıştır?
36)1936'da nere açılmıştır?
37)Asma bahçelerini kim yapmıştır?
38)Babil kulesini kimler yapmıştır?
39)Çivi yazısını kim bulnuştur?
40)Tarıma en büyük önemi kim vermiştir?
41) Köylülerden kim vergi alırdı?
42)Dünya'da kaç iklim türü vardır?
43)Türkiye'de kaç iklim türü vardır?
44)Türkiye'de kaç iklim türü görülür?
45)Lidyalılar neyi bulmuştur?
46)Sosyal bilgileri niçin öğreniriz?
47)Kütüphanede çalışırken yapılması gereken olumlu  davranışlar nelerdir?
48)Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesinde  neler öğretilmez?
49)Bir tüketim maddesinin kullanımında satıcıdan satıcıdan kaynaklanan hatalarda nerelere başvurmalıyız?
50) Bir tüketim maddesinin kullanımında satıcıdan satıcıdan kaynaklanan hatalarda nerelere başvurmamalıyız?
51)Van kalesini kimler yapmıştır?
52)Iyonların başkenti neredir?
53)Sümerler neyi bulmuş?
54)Taş oymacılığını hangi uygarlık yapmıştır?
55)Urartular ne yapmakta yetenekliydiler?
56)Taşlara düzgün şekilleri nezaman verdi ?
57)Tarımsal falityetleri  ne zaman başlattı ?
58)Hayvanlar nezaman evcillerşti?
59)Ilk elbiseler hangi dönmede  yapıldı ?
60)Çanak cömlek hangi dönemde yapıldı?
61)Şehir devletleri halinde kimler yaşadı?
62)Patesi adı verilen kurallar hangi uygarlıkta vardı?
63)Ilk kez yazıyı bulan medeniyet kimdir?
64)Dört işlemi kim bulmuş?
65)Hacim ölçmeyi kimler bulmuştur?
66)Yüzey ölçmeyi kimler bulmuştur?
67)Babillerin başkenti neresidir?
68)Tarihler kaça ayrılır?
69)Insanlığın ilk dönemi hangi dönemdir
70)Insanlar hangi devirde avcılıkla uğraştılar?
71) Insanlar hangi devirde toplayıcılıkla uğraştılar?
72)Sümerliler neyi icat ettiler?
73)Çağ nedir?
74)Yüzyıl  nedir?
75)Anayasa nedir?a
76)Kanun nedir*
77)Genelge nedir?
78)Türk dil kurumunun diğer adı nedir?
79)Kaç çeşit harita vardır?
80)Fiziki harita'da kahverengi neyi gösterir?
81) Fiziki harita'da yeşil neyi gösterir?
82)1187'de ne olmuştur?
83)Nesa savaşı ne zaman yapılmıştır?
84)Serahs savaşı ne zaman yapılmıştır?
85)1450 yılında Gutenberg neyi buldu ?
86)Ilk haritayı kim bulmuştur?
87)1141 yılında hangi savaş olmuştur?
88)1947 yılında nere açıldı?
89)Babiller ne kökenlidir?
90)Babillerin başkenti neredir?
91)Babillerin en ünlü kralı kimdir?
92)1989 yılında hangi duvar yıkıldı?
93)Ay tutulmasını kimler buldu*
94)Güneş tutulmasını kimler buldu?
95)1957 yılında hangi köprü yapıldı?
96)Gılgamış destanı kiklere aittir?
97)Tufan destanı kimlere aittitr?
98)Hz MUHAMED ne zaman vefat etti?
99)Bedir savaşını kim başlattı?
100)Sümerlilerin gözlem evi nerededir?
1

0