Cevaplar

2013-02-03T16:03:03+02:00

Adam olmak için okumak,öğrenmek şarttır; başka çare yoktur.
1. Mustafa Kemal'in babası Ali Rıza Bey'in yalnızca
yukarıdaki sözüne bakılarak aşağıdakilerden
hangisine ulaşılabilir?
A) Ali Rıza Bey gümrük memurluğu görevi yapmaktadır.
B) Mustafa Kemal çevresinden etkilenmemiştir.
C) Mustafa Kemal’in babası Onun Şemsi Efendi
İlkokuluna gitmesini istemektedir.
D) Mustafa Kemal eğitim ve öğrenimin önemini anlayan
bir aile ortamında yetişmiştir.

Mustafa Kemal OsmanlıDevleti'nin çöküşüne yol açan
olayların yoğunlaştığı Rumeli'nin en önemli kenti
Selanik'te büyüdü. Bölge farklı alanlarda komşu
ülkelerden etkilenmekteydi. Hristiyan milletlerin Osmanlı
Devletine karşı ayaklanmaları, büyük devletlerin yayılma politikaları
en çok burada hissediliyordu.Bu durum Mustafa Kemal'i
çok etkiliyordu.

2. Buna göre aşağıdakilerden hangisi Mustafa
Kemal'in çevresinde yaşanan olaylardan
etkilenmesi sonucunda ortaya çıkmıştır?
A) Azınlıkların yeni haklar verilmesini istemesi
B) Padişahlığın devamını istemesi
C) Mali kalkınmaya önem vermesi
D) Ülke ile ilgili kararlar alırken daha gerçekçi ve daha
sağduyulu hareket etmesi

3. Mustafa Kemal aşağıdaki okullardan hangisinde
eğitim görmemiştir?
A) Robert Koleji B) Manastır Askeri İdadisi
C) Askeri Rüşdiye D) Harp Akademisi

4. Mustafa Kemal tarih sahnesine ilk kez aşağıdaki
hangi olayda görev alarak çıkmıştır?
A) 31 Mart Vakası C) Trablusgarp Savaşı
B) I. Dünya Savaşı D) Kurtuluş Savaşı

Kaynak: http://www.harbiforum.org/tarih/113663-8-sinif-tc-inkilap-tarihi-bir-kahraman-doguyor-test-sorulari.html#ixzz2JqQsvRy3

4 2 4