Cevaplar

  • Eodev Kullanıcısı
2013-02-03T16:39:16+02:00

Maddenin Genel Özellikleri
Maddeden maddeye farklılık göstermeyen sadece madde miktarı ile değişen özelliklere maddenin genel özellikleri denir.

Kütle
Cismin barındırdığı madde miktarı olarak tanımlanabilir. Eşit kollu terazi ile ölçülür. Bu ölçümde kilogram adı verilen bir birim referans olarakkullanılır. Ölçmede esas olan karşılaştırma olduğu için herhangi bir cismin kütle değeri evrenin her yerinde sabittir.

1887 yılında referans bir kilogram olarak kabul edilen Platin-İridyum karmışımı silindir. Fransanın Serves Kentinde Uluslararası ağırlık ve Ölçümler Bürosunda korunmaktadır. 3,9 cm boyunda ve 3,9 cm çapında ki bu silindirin, platin-iridyum alaşımından yapılmasının nedeni bu alaşımın çok kararlı olmasıdır. Bu kararlılığı sayesinde yıllarca hiçbir kayba uğramadan saklanabilir.

Ağırlık
Cisme uygulanan yerçekimi kuvvetine ağırlık denir, birimi Newton dur. Ağırlık yerçekimine bağlı olduğu için kütle değişmezken ağırlık ölçüldüğü bölgenin yer çekimi ivmesine bağlı olarak değişir

Hacim
Cismin evrende kapladığı yere Hacim denir. Her hangi bir cisim için hacim ortamın sıcaklığına ve Basınca göre değişebilir.

Eylemsizlik
Maddenin durumunu koruma eğilimine eylemsizlik adı verilir. Örneğin duran bir cisim herhangi bir kuvvet etkisinde kalmadığı sürece hareket etmez. Hareket eden bir cisim de herhangi bir kuvvet altında kalmadığı sürece durmaz.

Maddenin Ayırt Adici Özellikleri
Her madde için sabit bir değeri olan ve maddelerin birbirinden ayırt edilebilmesini sağlayan özelliklere maddenin ayırt edici özellikleri denir.

Ayırt Edici Özellik
Katı
Sıvı
Gaz
Özkütle

+
+
+
Genleşme
+
+
-
Esneklik
+
-
-
Çözünürlük
+
+
+
İletkenlik
+
+
+
Kaynama Noktası
-
+
-
Erime Noktası
+
-
-
Donma Noktası
-
+
-
Öz Kütle
Birim hacimdeki kütleye öz kütle denir.

Genleşme

1 5 1
2013-02-03T16:40:18+02:00

atom veya hücre olabilir :p

1 5 1