Cevaplar

  • Eodev Kullanıcısı
2015-07-05T18:10:01+03:00
Pers sanatı özellikle Persopolis ve Susa saraylarında mimari ve heykeltıraşlıktaki başarısını ortaya koymaktadır. Apadana adı verilen çok sütunlu salonlarda kralların büyüklüğü ve gücüyle orantılı kabul törenleri düzenlenmiş olmalıydı. Persopolis sarayının anıtsal merdivenlerindeki kabartmalarda Pers kralına getirilen armağanlar uzun şeritler halinde anlatılmış ve ona bağımlı olan ülkeler gösterilerek zenginliği vurgulanmıştır. Ayrıca madenlerin işlenmesi ile çeşitli biçimlerde ve zengin kabartma bezemeli metal kap işçiliği gelişmekte ve Batıyı etkilemektedir.
1 1 1